Juncker Commission family photo
Komisjon on volinike kolleegium, kuhu kuulub 28 liiget (üks igast ELi liikmesriigist), sh president ja asepresidendid. Volinikud tegelevad oma viieaastase ametiaja jooksul komisjoni poliitilise juhtimisega. Komisjoni president määrab kõigile volinikele konkreetsed poliitikavaldkonnad, mille juhtimise eest nad vastutavad.

Commissioners

Ametinimetus

Projektirühm

Nimi

Files

/commission/commissioners/file/3664_etDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.05 MB