The Commissioners
Комисията се състои от колегиума на 28-те членове на Комисията, включително председателя и заместник-председателите. Комисарите, по един от всяка държава в ЕС, осигуряват политическото ръководство на Комисията по време на 5-годишния й мандат. Всеки комисар носи отговорност, възложена му от председателя, за конкретни области на политиката.

Председател

Комисари

Предишни комисари

Файлове

/commission/commissioners/file/download-poster-commissioners_bgDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.1 MB