Juncker Commission family photo
Комисията се състои от колегиума на 28-те членове на Комисията, включително председателя и заместник-председателите. Комисарите, по един от всяка държава в ЕС, осигуряват политическото ръководство на Комисията по време на 5-годишния й мандат. Всеки комисар носи отговорност, възложена му от председателя, за конкретни области на политиката.

Commissioners

Ресор

Екип по проекти

Име

Files

/commission/commissioners/file/3664_bgDownload a poster of the Commissioners

DownloadPDF - 1.05 MB