Kuntatt

Address:

Il-Kummissjoni Ewropea

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

Mistoqsijiet mill-midja

Il-mistoqsijiet mill-midja għandhom jiġu diretti lis-servizz tal-istampa tal-Kummissjoni Ewropea.

Responsabbiltajiet

 • Il-protezzjoni tal-ambjent tagħna filwaqt li tinżamm il-kompetittività tal-Ewropa.
 • L-isfruttar tal-potenzjal tal-art u tal-ibħra tagħna biex jinħolqu impjiegi sostenibbli li jippreservaw ir-riżorsi naturali tagħna.
 • L-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd il-ġdida.
 • L-iggwidar tal-kompitu, mal-imsieħba globali tagħna, tad-definizzjoni  tal-immaniġġjar u l-governanza tal-oċeani tal-pjaneta tagħna.

Karmenu Vella jagħmel parti minn dawn it-Timijiet ta' Proġetti:

Ittra ta' inkarigu

DownloadPDF - 152.6 KB

Smigħ quddiem il-Parlament Ewropew

DownloadPDF - 114.9 KB
DownloadPDF - 322.1 KB

Tim

It-tim ta' Karmenu Vella jappoġġjah f'ħidmietu ta' kuljum.
Paġna tat-tim

Avviżi

Il-kalendarju

Appuntamenti u laqgħat

 • Mon 24 Jun

  Commissioner Vella in Budapest, Hungary: Commissioner Vella on a Virtuous Circle Mission to Hungary

  Karmenu Vella
 • Tue 25 Jun

  Mr Karmenu Vella opens Blue Bioeconomy Forum, Brussels

  Karmenu Vella

It-trasparenza

Bħala parti mill-impenn tal-Kummissjoni għat-trasparenza, il-Kummissarji u l-kabinett tagħhom jippubblikaw informazzjoni dwar il-laqgħat li jsiru ma’ organizzazzjonijiet professjonali jew individwi li jaħdmu għal rashom dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mat-tfassil tal-politiki u l-implimentazzjoni tal-UE:

Bijografija

Nazzjonalità Maltija. Miżżewweġ u għandu żewġt itfal.

 • Kummissarju għall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
  • 2014-s’issa
 • Ministru tat-Turiżmu u tal-Avjazzjoni
  • 2013-2014
 • Chairman ta' Orange Travel Group
  • 2010-2013
 • Koordinatur tal-Grupp għall-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista
  • 2008-13
 • Chairman Eżekuttiv ta’ Corinthia's Mediterranean Construction Co
  • 2008-10
 • Chairman Eżekuttiv ta’ Corinthia Hotels International
  • 2001-07
 • Master's fil-Maniġment tat-Turiżmu
  • 2000
 • Ministru tat-Turiżmu
  • 1996-98
 • Ministru tal-Industrija
  • 1984-87
 • Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi
  • 1981-83
 • Membru tal-Parlament Malti
  • 1976-2014
 • Perit, Direttur f’diversi kumpaniji
  • 1973-81
 • Baċellerat fl-Arkitettura u fl-Inġinerija Ċivili
  • 1973