Contactgegevens

Address:

Europese Commissie

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussel

Belgium

Pers

Journalisten kunnen zich wenden tot de woordvoerders van de Europese Commissie.

Taken

 • Begeleiden van de werkzaamheden van alle commissarissen, met name die van de commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid en de commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap
 • Ervoor zorgen dat alle voorstellen van de Commissie voldoen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, die centraal moeten staan bij alle werkzaamheden van de Commissie
 • Ervoor zorgen dat het Handvest van de grondrechten gerespecteerd wordt in alle voorstellen en initiatieven van de Commissie
 • Toezicht houden op de betrekkingen van de Europese Commissie met de andere Europese instellingen en ervoor zorgen dat de commissarissen belangrijke Commissievoorstellen in de parlementen van de EU-landen komen toelichten
 • Het opzetten van een verplicht register van alle lobbyisten bij de Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU

Taakomschrijving

DownloadPDF - 149.6 KB

Hoorzittingen in het Europees Parlement

DownloadPDF - 221.2 KB

Team

In zijn dagelijks werk wordt Frans Timmermans bijgestaan door dit team.
Meer over het team

Mededelingen

Agenda

Afspraken en vergaderingen

 • Tue 20 Nov
  Event
  Brussels
  Belgium

  Mr Frans Timmermans participates in LIBE Committee public hearing on the Rule of Law in Poland

  Frans Timmermans
 • Sat 24 Nov
  Event
  Eygelshoven
  Netherlands

  Mr Frans Timmermans receives the "Orde van de Gulden Humor 2018".

  Frans Timmermans

Transparantie

De Commissie hecht het grootste belang aan transparantie. Daarom maken de commissarissen en hun kabinetten bekend met wie en met welke organisaties zij hebben gesproken over de inhoud of uitvoering van het EU-beleid:

Op grond van de gedragscode voor leden van de Commissie publiceert elke commissaris een belangenverklaring.

De ondertekende, authentieke versie vindt u onderaan deze pagina.

Er bestaat ook een machinaal leesbare versie van alle verklaringen. Ook dat is een vereiste van de gedragscode.

De belangenverklaringen voldoen aan de eisen van artikelĀ 3 en bijlage I van de nieuwe gedragscode voor leden van de Commissie [pdf].

Biografie

Nederlander. Getrouwd. Vier kinderen.

 • Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten
  • 2014-
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  • 2012-2014
 • Lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid
  • 2010-2012
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
  • 2007-2010
 • Lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid
  • 1998-2007
 • Adviseur en particulier secretaris van Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE Max van der Stoel
  • 1995-1998
 • Medewerker van EU-commissaris Hans van den Broek
  • 1994-1995
 • Ambtenaar directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken
  • 1993-1994
 • Tweede secretaris op de Nederlandse ambassade in Moskou
  • 1990-93
 • Beleidsmedewerker op het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • 1987-90
 • Studies Europees recht en Franse letterkunde, Universiteit van Nancy, Frankrijk
  • 1984-85
 • Studie Franse taal en letterkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen
  • 1980-85