Contactgegevens

+32 (0) 2 29 55503 / 59342
Address:

Europese Commissie

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussel

Belgium

Pers

Journalisten kunnen zich wenden tot de woordvoerders van de Europese Commissie.

Taken

 • Werkgelegenheid en sociale zaken een centrale plaats geven in het Europees semester (de coördinatie van het economisch beleid) door samen met de EU-landen en sociale partners te werken aan een goede en moderne werkgelegenheid, arbeidsmarkt en sociale bescherming.
 • Het vrije verkeer van werknemers bevorderen zodat iedereen in een ander EU-land kan gaan werken of arbeidskrachten voor zijn bedrijf kan zoeken. Tegelijkertijd nationale instanties helpen bij de strijd tegen misbruik en fraude.
 • Groei en investeringen bevorderen en initiatieven voor toegang tot de arbeidsmarkt financieren, met name via beroepsopleiding en levenslang leren, zodat mensen hun vaardigheden ontwikkelen, en via het Jeugdgarantieplan, zodat jongeren een behoorlijke baan krijgen.
 • Iedereen op de arbeidsmarkt goede en veilige arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen garanderen.
 • De strijd tegen ongelijkheid en armoede opvoeren.  
 • Zorgen dat bij alle voorstellen en activiteiten van de Commissie de impact op werkgelegenheid en sociale zaken wordt nagegaan, en bijdragen tot een bredere en billijkere economische en monetaire unie.
 • Mijn bevoegdheden en alle rechtsmiddelen van de EU ten volle benutten om de Europese sociale markteconomie doeltreffender en rechtvaardiger te maken.
 • Bevoegd voor het Bureau voor de statistiek van de Europese Unie (Eurostat)

Marianne Thyssen maakt deel uit van de volgende projectteams:

Taakomschrijving

DownloadPDF - 164.1 KB

Hoorzittingen in het Europees Parlement

DownloadPDF - 126.8 KB
DownloadPDF - 204.7 KB

Team

In haar dagelijks werk wordt Marianne Thyssen bijgestaan door haar team.
Meer over het team

Mededelingen

Agenda

Afspraken en vergaderingen

 • Wed 29 May

  College meeting, Brussels

  Marianne Thyssen
 • Wed 05 Jun

  College meeting, Brussels

  Marianne Thyssen

Transparantie

De Commissie hecht het grootste belang aan transparantie. Daarom maken de commissarissen en hun kabinetten bekend met wie en met welke organisaties zij hebben gesproken over de inhoud of uitvoering van het EU-beleid:

Op grond van de gedragscode voor leden van de Commissie publiceert elke commissaris een belangenverklaring.

De ondertekende, authentieke versie vindt u onderaan deze pagina.

Er bestaat ook een machinaal leesbare versie van alle verklaringen. Ook dat is een vereiste van de gedragscode.

De belangenverklaringen voldoen aan de eisen van artikel 3 en bijlage I van de nieuwe gedragscode voor leden van de Commissie [pdf].

Biografie

Belgische nationaliteit. Getrouwd.

 • Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
  • 2014 - heden
 • Partijvoorzitter van CD&V (Vlaamse christen-democratische partij)
  • 2008 - 2010
 • Eerste vicevoorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement
  • 2004 - 2009
 • Delegatieleider van de Belgische EVP-leden in het Europees Parlement
  • 1999 - 2014
 • Lid van het Europees Parlement
  • 1991 - 2014
 • Eerste schepen Oud-Heverlee
  • 2001 - 2008
 • Gemeenteraadslid Oud-Heverlee
  • 1995 - 2008
 • Waarnemend secretaris-generaal van UNIZO (Vlaamse ondernemersorganisatie)
  • 1991
 • Directeur afdeling onderzoek UNIZO
  • 1988 - 1991
 • Juridisch adviseur van Wivina Demeester, staatssecretaris van Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid
  • 1986 - 1988 (deeltijds)
 • Juridisch adviseur UNIZO en Markant, het vrouwennetwerk (beiden in deeltijd)
  • 1980 - 1988
 • Assistent faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven
  • 1979-1980
 • Universitair diploma rechten, Katholieke Universiteit Leuven
  • 1979