Επικοινωνία

Address:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Βρυξέλλες

Belgium

Αρμόδιος επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στο Γραφείο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρμοδιότητες

 • Να μεριμνά ώστε το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών να είναι πάντα σε ετοιμότητα για να μπορεί να βοηθά τις χώρες της ΕΕ που έχουν ανάγκη.
 • Να διευκολύνει τις αρχές στην Ευρώπη ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, προωθώντας τη συνεργασία και την κοινή δράση.
 • Να οικοδομεί στενές σχέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη, τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών, ώστε οι κοινές ανθρωπιστικές δράσεις να είναι πιο αποτελεσματικές.
 • Να μεριμνά ώστε η ΕΕ να μπορεί να χρηματοδοτεί όλες τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για τις ανθρωπιστικές δράσεις, καθώς και να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων του προϋπολογισμού.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης συμμετέχει στις ακόλουθες ομάδες έργων:

Επιστολή ανάθεσης αποστολής

DownloadPDF - 98.2 KB

Ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

DownloadPDF - 165.8 KB
DownloadPDF - 437 KB

Ομάδα

Η ομάδα του Χρήστου Στυλιανίδη τον στηρίζει στην άσκηση των καθημερινών του καθηκόντων.
Σελίδα της ομάδας

Ανακοινώσεις

Ημερολόγιο

Συναντήσεις και συνεδριάσεις

Διαφάνεια

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, οι επίτροποι και τα ιδιαίτερα γραφεία τους δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους για όλα τα θέματα που αφορούν τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ:

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής, κάθε επίτροπος δημοσιεύει μια δήλωση συμφερόντων.

Μια υπογεγραμμένη έκδοση του πρωτοτύπου της δήλωσης δημοσιεύεται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Όλες οι δηλώσεις δημοσιεύονται επίσης σε μηχαναγνώσιμη μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας.

Οι δηλώσεις συμφερόντων τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι του νέου κώδικα δεοντολογίας για τους επιτρόπους.  [pdf].

Βιογραφικό

Κυπριακή ιθαγένεια. Έγγαμος, με έναν γιο.

 • Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων
  • 2014-σήμερα
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • 2014
 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
  • 2013-2014
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
  • 2011-2013
 • Εκλεγμένο μέλος του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ
  • 2011-2013
 • Μέλος της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων
  • 2006-2013
 • Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ
  • 2006-2011
 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
  • 1998-1999
 • Συνιδρυτής της Κίνησης Πολιτικού Εκσυγχρονισμού με στόχο την προώθηση της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις
 • Πτυχίο οδοντιάτρου
  • 1984