Kontaktné údaje

Address:

Európska komisia

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 1049 Brusel

Belgium

Kontakt pre tlač a médiá

Médiá by mali svoje otázky adresovať tlačovému oddeleniu Európskej komisie.

Úlohy

 • Riadenie projektového tímu Energetická únia.
 • Vytvoriť európsku energetickú úniu prepojením infraštruktúr, presadzovaním právnych predpisov a zvýšením hospodárskej súťaže s cieľom znížiť náklady pre občanov a podniky a posilniť ekonomický rast.
 • Predchádzať výpadkom dodávok energie, diverzifikovať zdroje dovážanej energie a zabezpečiť jednotný európsky postoj v rokovaniach s cieľom zlepšiť našu energetickú bezpečnosť.
 • Pomôcť pri mobilizáciu dodatočných investícií do energetických sietí, zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a do inej energetickej infraštruktúry.
 • Zlepšiť energetickú efektívnosť, najmä pokiaľ ide o budovy, so záväzným cieľom znížiť spotrebu energie do roku 2030 o 30 %.
 • Koordinovať úsilie Komisie s cieľom zabezpečiť, že EÚ splní svoje ciele v oblasti zmeny klímy a energetiky na roky 2020 a 2030.
 • Spolupredseda Globálneho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.
DownloadPDF - 147.02 KB

Vypočutia Európskym parlamentom

DownloadPDF - 162.97 KB
DownloadPDF - 323.63 KB

Tím

Tím Maroša Šefčoviča mu pomáha pri jeho každodennej práci.
Stránka tímu komisára

Program

Stretnutia a schôdze

Thu 30 Mar

Program

Energy Union Tour to Stockholm, Sweden: exchanges views with members of the Committee on Industry and Trade of the Swedish Parliament (Riksdagen);

With: Maroš Šefčovič
Thu 30 Mar

Program

Energy Union Tour to Stockholm, Sweden: delivers a keynote speech at the Swedish Transmission System Operators' annual stakeholder meeting;

With: Maroš Šefčovič

Životopis

Slovenská štátna príslušnosť. Ženatý, tri deti.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu
 • 2014 – súčasnosť
Autor knihy „S dvojkrížom uprostred hviezd – zhrnutie pôsobenia na pozícii podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu v rokoch 2010 – 2014“.
 • 2014
Zvolený za poslanca Európskeho parlamentu
 • 2014
Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti
 • 2010 – 2014
Európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež
 • 2009 – 2010
Stály predstaviteľ SR pri EÚ
 • 2004 – 2009
Generálny riaditeľ, Sekcia EÚ záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • 2003
Generálny riaditeľ, Sekcia bilaterálnej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • 2002
Medaila Chatama Sofera za podporu slovensko-izraelských vzťahov
 • 2002
Medzinárodné/európske právo – PhD., Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava
 • 2000
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo SR, Izrael
 • 1999
Zástupca vedúceho misie, misia SR pri EÚ v Bruseli
 • 1998
Riaditeľ Kancelárie ministra zahraničných vecí SR
 • 1998
Zástupca riaditeľa Kancelárie ministra zahraničných vecí SR
 • 1997
Zástupca riaditeľa Odboru krajín EÚ a NATO
 • 1996
Druhý tajomník a zástupca vedúceho zastupiteľského úradu, Veľvyslanectvo ČSFR, Kanada
 • 1992
Tretí tajomník a konzul, Veľvyslanectvo ČSFR, Zimbabwe
 • 1991 – 1992
Poradca štátneho tajomníka ministra zahraničných vecí, Ministerstvo zahraničných vecí ČSFR
 • 1990
Doktor práv – JUDr., Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava
 • 1990