Kontaktné údaje

Address:

Európska komisia

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brusel

Belgium

Kontakt pre tlač a médiá

Médiá by mali svoje otázky adresovať tlačovému oddeleniu Európskej komisie.

Úlohy

 • Riadenie projektového tímu Energetická únia.
 • Vytvoriť európsku energetickú úniu prepojením infraštruktúr, presadzovaním právnych predpisov a zvýšením hospodárskej súťaže s cieľom znížiť náklady pre občanov a podniky a posilniť ekonomický rast.
 • Predchádzať výpadkom dodávok energie, diverzifikovať zdroje dovážanej energie a zabezpečiť jednotný európsky postoj v rokovaniach s cieľom zlepšiť našu energetickú bezpečnosť.
 • Pomôcť pri mobilizáciu dodatočných investícií do energetických sietí, zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a do inej energetickej infraštruktúry.
 • Zlepšiť energetickú efektívnosť, najmä pokiaľ ide o budovy, so záväzným cieľom znížiť spotrebu energie do roku 2030 o 30 %.
 • Koordinovať úsilie Komisie s cieľom zabezpečiť, že EÚ splní svoje ciele v oblasti zmeny klímy a energetiky na roky 2020 a 2030.
 • Spolupredseda Globálneho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

Poverovací list

DownloadPDF - 147 KB

Vypočutia Európskym parlamentom

DownloadPDF - 163 KB
DownloadPDF - 323.6 KB

Tím

Tím Maroša Šefčoviča mu pomáha pri jeho každodennej práci.
Stránka tímu komisára

Oznamy

Kalendár

Stretnutia a schôdze

 • Mon 23 Sep
  Meeting
  Brussels
  Belgium

  Maroš Šefčovič receives Ms Jadwiga Emilewicz, Minister for Entrepreneurship and Technology of Poland.

  Maroš Šefčovič
 • Tue 24 Sep
  Event

  Maroš Šefčovič participates in the European Research and Innovation Days 2019 in Brussels.

  Maroš Šefčovič

Transparentnosť

V rámci svojho záväzku v oblasti transparentnosti uverejňujú Komisári a ich kabinety informácie o stretnutiach s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sa týkajú akejkoľvek záležitosti v oblasti tvorby a vykonávania politík EÚ:

V súlade s kódexom správania komisárov, ktorý prijala Komisia, musí každý komisár zverejniť vyhlásenie o záujmoch.

Jeho podpísané autentické znenie sa nachádza v dolnej časti tejto stránky.

Zverejnené sú aj znenia všetkých vyhlásení v strojovo čitateľnom formáte, v súlade s požiadavkami kódexu správania.

Vyhlásenia o záujmoch sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 prílohy I k novému kódexu správania komisárov.

Životopis

Slovenská štátna príslušnosť. Ženatý, tri deti.

 • Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu
  • 2014 – súčasnosť
 • Autor knihy „S dvojkrížom uprostred hviezd – zhrnutie pôsobenia na pozícii podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu v rokoch 2010 – 2014“.
  • 2014
 • Zvolený za poslanca Európskeho parlamentu
  • 2014
 • Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti
  • 2010 – 2014
 • Európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež
  • 2009 – 2010
 • Stály predstaviteľ SR pri EÚ
  • 2004 – 2009
 • Generálny riaditeľ, Sekcia EÚ záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí SR
  • 2003
 • Generálny riaditeľ, Sekcia bilaterálnej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí SR
  • 2002
 • Medaila Chatama Sofera za podporu slovensko-izraelských vzťahov
  • 2002
 • Medzinárodné/európske právo – PhD., Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava
  • 2000
 • Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo SR, Izrael
  • 1999
 • Zástupca vedúceho misie, misia SR pri EÚ v Bruseli
  • 1998
 • Riaditeľ Kancelárie ministra zahraničných vecí SR
  • 1998
 • Zástupca riaditeľa Kancelárie ministra zahraničných vecí SR
  • 1997
 • Zástupca riaditeľa Odboru krajín EÚ a NATO
  • 1996
 • Druhý tajomník a zástupca vedúceho zastupiteľského úradu, Veľvyslanectvo ČSFR, Kanada
  • 1992
 • Tretí tajomník a konzul, Veľvyslanectvo ČSFR, Zimbabwe
  • 1991 – 1992
 • Poradca štátneho tajomníka ministra zahraničných vecí, Ministerstvo zahraničných vecí ČSFR
  • 1990
 • Doktor práv – JUDr., Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava
  • 1990