Kontakt

Address:

Europeiska kommissionen

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bryssel

Belgium

Presskontakt

Pressfrågor besvaras av kommissionens presstjänst.

Mitt arbete

 • Driva en ambitiös handelsagenda till nytta för allmänheten, de små och medelstora företagen och hela ekonomin i EU.
 • Företräda EU i Världshandelsorganisationen (WTO) och andra internationella forum.
 • Förhandla fram bilaterala handelsavtal med viktiga länder – avtal som respekterar EU:s standarder för säkerhet, hälsa, socialt skydd och personuppgiftsskydd samt vår kulturella mångfald.
 • Ta fram en kraftfull strategi för utländska direktinvesteringar.
 • Utvärdera EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder och besluta om hur vi ska gå vidare.
 • Stärka EU:s strategiska partnerskap med Afrika.
 • Arbeta med utvecklingsländerna för att integrera dem i världshandeln och upprätthålla europeiska värderingar som mänskliga rättigheter, social trygghet och miljöskydd.

Cecilia Malmström ingår i följande projektgrupper:

Uppdragsbeskrivning

DownloadPDF - 140 KB

Europaparlamentets utfrågningar

DownloadPDF - 175.4 KB

Team

Cecilia Malmströms kansli bistår henne i det dagliga arbetet.
Mina medarbetare

Aktuellt

Kalender

Möten och besök

 • Mon 27 May
  MeetingBelgium

  Commissioner Malmström participates in the Foreign Affairs Council (FAC) Trade meeting, in Brussels

  Cecilia Malmström
 • Tue 28 May
  MeetingBelgium

  Commissioner Malmström receives Laura Kehoe, Wildlife Biologist, in Brussels

  Cecilia Malmström

Öppenhet och insyn

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerar kommissionärerna och deras kanslier information om sina möten med organisationer och enskilda om alla frågor som rör EU-politiken:

Se Cecilia Malmströms korrespondans.

Alla kommissionärer publicerar en intresseförklaring enligt uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

En undertecknad, autentisk version finns längst ner på den här sidan.

I enlighet med kraven i uppförandekoden finns också en maskinläsbar version av samtliga intresseförklaringar.

Intresseförklaringarna uppfyller kraven i artikel 3 och mallen i bilaga 1 till den nya uppförandekoden för kommissionens ledamöter [pdf].

Biografi

Svensk medborgare. Gift, två barn.

 • EU-kommissionär med ansvar för handel
  • 2014–
 • EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor
  • 2010–2014
 • Sveriges EU-minister
  • 2006–2010
 • Folkpartiets vice partiordförande
  • 2007–2010
 • Ledamot av Folkpartiets partistyrelse
  • 2001–2010
 • Ledamot av Europaparlamentet
  • 1999–2006
 • Ledamot av Västra Götalands regionfullmäktige
  • 1998–2001
 • Lektor, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
  • 1998–1999
 • Fil.dr i statsvetenskap, Göteborgs universitet
  • 1998
 • Vice ordförande i Göteborgs stads invandrarnämnd
  • 1994–1998
 • Nämndeman vid Göteborgs tingsrätt
  • 1991–1994
 • Översättare och teknisk assistent på SKF i Paris, Stuttgart och Barcelona
  • 1986–1989

Blogg