Kontakt

Address:

Europeiska kommissionen

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bryssel

Belgium

Presskontakt

Pressfrågor besvaras av kommissionens presstjänst.

Mitt arbete

 • Leda projektgruppen för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.
 • Sjösätta det nya programmet för jobb, tillväxt och investeringar, som ska generera upp till 300 miljarder euro i ytterligare offentliga och privata investeringar i den reala ekonomin de kommande tre åren.
 • Samordna halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin, EU:s strategi för ekonomisk tillväxt.
 • Gå vidare med strukturreformer i EU-länderna och tillsammans med vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter se till att EU:s samordning av den ekonomiska politiken är framgångsrik och tar hänsyn till reformernas sociala effekter.
 • Hjälpa till att förbättra företagsklimatet så att EU blir en attraktivare plats att arbeta och investera på.
 • Skapa en kapitalmarknadsunion till 2019 i samarbete med vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Maximera kapitalmarknadernas och skuggbankernas nytta för ekonomin, särskilt för småföretagen, i alla EU-länder. Se till att finansmarknaderna omfattas av tillräcklig reglering och tillsyn för att garantera stabilitet, konkurrenskraft och insyn till gagn för jobb och tillväxt.
DownloadPDF - 134.3 KB

Europaparlamentets utfrågningar

DownloadPDF - 129 KB
DownloadPDF - 80.1 KB

Team

Jyrki Katainens kansli bistår honom i det dagliga arbetet.
Mina medarbetare

Aktuellt

Kalender

Möten och besök

Öppenhet och insyn

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerar kommissionärerna och deras kanslier information om sina möten med organisationer och enskilda om alla frågor som rör EU-politiken:

Alla kommissionärer publicerar en intresseförklaring enligt uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

En undertecknad, autentisk version finns längst ner på den här sidan.

I enlighet med kraven i uppförandekoden finns också en maskinläsbar version av samtliga intresseförklaringar.

Intresseförklaringarna uppfyller kraven i artikel 3 och mallen i bilaga 1 till den nya uppförandekoden för kommissionens ledamöter [pdf].

Biografi

Finsk medborgare. Gift, två barn.

 • Vice kommissionsordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft
  • 2014–
 • Finlands statsminister
  • 2011–2014
 • Finlands finansminister och statsministerns ställföreträdare
  • 2007–2011
 • Vice ordförande för Europeiska folkpartiet
  • 2006–2012
 • Ordförande för Samlingspartiet
  • 2004–2014
 • Vice ordförande för Samlingspartiet
  • 2001–2004
 • Första vice ordförande för Norra Savolax landskapsförbund
  • 2001–2004
 • Ledamot av Finlands riksdag
  • 1999–2014
 • Vice ordförande för Europeiska folkpartiets ungdomsförbund
  • 1998–2000
 • Magisterexamen i samhällsvetenskaper
  • 1998