Yhteydenotot

Address:

Euroopan komissio

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bryssel

Belgium

Median yhteydenotot

Median yhteydenotot: Euroopan komission lehdistöpalvelu

Tehtävät

 • Projektiryhmän "Työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky" johtaminen.
 • Uuden työllisyys-, kasvu- ja investointiohjelman toteuttaminen. Ohjelmalla ohjataan jopa 300 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä investointeja reaalitalouteen seuraavien kolmen vuoden aikana.
 • EU:n Eurooppa 2020 ‑kasvustrategian väliarvioinnin koordinointi.
 • Rakennemuutosten ajaminen EU-maissa ja huolehtiminen yhdessä eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan komission varapuheenjohtajan kanssa siitä, että EU:n talouspolitiikan koordinointi toimii ja että siinä otetaan huomioon uudistusten sosiaaliset vaikutukset.
 • Osallistuminen liiketoimintaympäristön parantamiseen, jolla lisätään Euroopan houkuttelevuutta työntekijöiden ja sijoittajien kannalta.
 • Pääomamarkkinaunionin luominen vuoteen 2019 mennessä yhdessä eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan komission varapuheenjohtajan kanssa. Pääomamarkkinoiden ja muiden rahoituslaitosten kuin pankkien taloudelle ja erityisesti pk-yrityksille tuomien hyötyjen maksimoiminen kaikissa EU-maissa. Rahoitusmarkkinoiden asianmukaisen sääntelyn ja valvonnan varmistaminen, jotta ne ovat vakaat, kilpailukykyiset ja avoimet kasvua ja työllisyyttä tukien.

Toimeksiantokirje

DownloadPDF - 134.3 KB

Kuuleminen Euroopan parlamentissa

DownloadPDF - 129 KB
DownloadPDF - 80.1 KB

Kabinetti

Jyrki Kataista avustaa kabinetin henkilöstö.
Kabinetin sivu

Ajankohtaista

Kalenteri

Kokoukset ja tapaamiset

 • Wed 21 Nov
  Speech
  Brussels
  Belgium

  Vice-President Katainen delivers a keynote speech at the European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste (Eurits) Autumn Conference.

  Jyrki Katainen
 • Wed 21 Nov
  Event
  Brussels
  Belgium

  Vice-President Katainen attends the opening ceremony of the "Latvia's Century" exhibition.

  Jyrki Katainen

Avoimuus

Komission avoimuusperiaatteen mukaisesti komissaarit ja heidän kabinettinsa jäsenet julkistavat tiedot tapaamisista, joita heillä on organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa EU:n politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa:

Komission jäsenten toimintasääntöjen mukaisesti kukin komissaari julkaisee ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Ilmoituksen allekirjoitettu, todistusvoimainen teksti on julkaistu tämän sivun alalaidassa.

Kaikista ilmoituksista on toimintasääntöjen mukaisesti julkaistu myös koneluettava toisinto.

Sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ovat komission jäsenten uusien toimintasääntöjen [pdf] 3 artiklan ja liitteen I mukaiset.

Henkilöhistoria

Suomen kansalainen. Naimisissa, 2 lasta.

 • Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja
  • 2014 -
 • Suomen pääministeri
  • 2011–2014
 • Suomen valtiovarainministeri ja varapääministeri
  • 2007–2011
 • Euroopan kansanpuolueen (EPP) varapuheenjohtaja
  • 2006–2012
 • Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja
  • 2004–2014
 • Kansallisen Kokoomuksen varapuheenjohtaja
  • 2001–2004
 • Pohjois-Savon maakuntaliiton 1. varapuheenjohtaja
  • 2001–2004
 • Kansanedustaja
  • 1999–2014
 • Euroopan kansanpuolueen nuorisojärjestön (YEPP) varapuheenjohtaja
  • 1998–2000
 • Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto
  • 1998