Kontaktní údaje

Address:

Evropská komise

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brusel

Belgium

Kontakt pro tisk

Dotazy pracovníků sdělovacích prostředků zodpovídá Tisková služba Evropské komise.

Oblast působnosti

 • Boj proti diskriminaci, posilování rovnosti žen a mužů, jednání o navrhované antidiskriminační směrnici, která by zakázala diskriminaci ve všech oblastech, v nichž má EU pravomoc.
 • Urychlené přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU, modernizace a zjednodušení předpisů zaměřených na ochranu spotřebitelů při nákupech digitální cestou a online.
 • Závěrečné jednání se Spojenými státy, které by mělo směřovat k dohodě o ochraně soukromí občanů EU bez ohledu na to, kde žijí.
 • Zřízení nezávislého úřadu evropského veřejného žalobce (do roku 2016), který bude dohlížet na rozpočet EU a bránit podvodům, posílení soudní spolupráce v trestních věcech.
 • Závěrečná fáze přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy
 • Dohled nad tím, aby všechny návrhy Komise byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

Věra Jourová je členkou těchto projektových týmů:

Pověřovací dopis

DownloadPDF - 99.9 KB

Slyšení v Evropském parlamentu

DownloadPDF - 198.1 KB
DownloadPDF - 418.5 KB

Pracovní tým

Věře Jourové je při každodenní práci k dispozici její tým.
Pracovní tým

Prohlášení

Kalendář

Schůze a zasedání

 • Fri 21 Sep
  Visit
  Cyprus

  Ms Vĕra Jourová in Cyprus: meets Mr Myron Nicolatos, President of the Supreme Court of Cyprus, meets Mr Constantinos Petrides, Minister of Interior of Cyprus and meets Mr Ionas Nicolaou, Minister of Justice and Public Order of Cyprus

  Věra Jourová
 • Fri 21 Sep
  Visit
  Cyprus

  Ms Vĕra Jourová in Cyprus: meets representatives of the Cyprus Financial Intelligence Unit and the Directorate of Supervision of the Central Bank and speaks at the roundtable on Gender Equality

  Věra Jourová

Transparentnost

V rámci závazku transparentnosti, který Komise přijala, zveřejňují komisaři a komisařky a jejich kabinety informace o setkáních s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými, které se týkají jakékoli záležitosti související s tvorbou a prováděním politik EU:

V souladu s kodexem chování pro členů Komise musí každý komisař zveřejnit prohlášení o zájmech (o možném střetu zájmů).

Podepsané, závazné znění je zveřejněno v dolní části této stránky.

V souladu s požadavky kodexu chování se taktéž zveřejňuje strojově čitelná verze všech prohlášení.

Prohlášení o zájmech se řídí požadavky stanovenými v článku 3 přílohy I nového kodexu chování komisařů [pdf].

Životopis

Czech nationality.

 • Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
  • Od roku 2014
 • Ministryně pro místní rozvoj
  • 2014
 • Koncipientka, advokátní kancelář Bezděk & Partners
  • 2013
 • Ředitelka společnosti Primavera Consulting Ltd. – poradenství v oblasti evropských fondů
  • 2006–2013
 • Magisterský titul v oboru práva, Univerzita Karlova v Praze
  • 2012
 • Náměstkyně ministra pro místní rozvoj
  • 2003–2006
 • Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina
  • 2001–2003
 • Tajemnice a mluvčí městského úřadu Třebíč
  • 1995–2000
 • Magisterský titul v oboru teorie kultury, Univerzita Karlova v Praze
  • 1991
 • Poradenská činnost na západním Balkáně týkající se přistoupení k EU
  • 2006–2011