Kontaktní údaje

Address:

Evropská komise

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brusel

Belgium

Kontakt pro tisk

Dotazy pracovníků sdělovacích prostředků zodpovídá Tisková služba Evropské komise.

Oblast působnosti

 • Boj proti diskriminaci, posilování rovnosti žen a mužů, jednání o navrhované antidiskriminační směrnici, která by zakázala diskriminaci ve všech oblastech, v nichž má EU pravomoc.
 • Urychlené přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU, modernizace a zjednodušení předpisů zaměřených na ochranu spotřebitelů při nákupech digitální cestou a online.
 • Závěrečné jednání se Spojenými státy, které by mělo směřovat k dohodě o ochraně soukromí občanů EU bez ohledu na to, kde žijí.
 • Zřízení nezávislého úřadu evropského veřejného žalobce (do roku 2016), který bude dohlížet na rozpočet EU a bránit podvodům, posílení soudní spolupráce v trestních věcech.
 • Závěrečná fáze přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy
 • Dohled nad tím, aby všechny návrhy Komise byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

Věra Jourová je členkou těchto projektových týmů:

Pověřovací dopis

DownloadPDF - 99.9 KB

Slyšení v Evropském parlamentu

DownloadPDF - 198.1 KB
DownloadPDF - 418.5 KB

Pracovní tým

Věře Jourové je při každodenní práci k dispozici její tým.
Pracovní tým

Prohlášení

Kalendář

Schůze a zasedání

Transparentnost

V rámci závazku transparentnosti, který Komise přijala, zveřejňují komisaři a komisařky a jejich kabinety informace o setkáních s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými, které se týkají jakékoli záležitosti související s tvorbou a prováděním politik EU:

V souladu s kodexem chování pro členů Komise musí každý komisař zveřejnit prohlášení o zájmech (o možném střetu zájmů).

Podepsané, závazné znění je zveřejněno v dolní části této stránky.

V souladu s požadavky kodexu chování se taktéž zveřejňuje strojově čitelná verze všech prohlášení.

Prohlášení o zájmech se řídí požadavky stanovenými v článku 3 přílohy I nového kodexu chování komisařů [pdf].

Životopis

Czech nationality.

 • Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
  • Od roku 2014
 • Ministryně pro místní rozvoj
  • 2014
 • Koncipientka, advokátní kancelář Bezděk & Partners
  • 2013
 • Ředitelka společnosti Primavera Consulting Ltd. – poradenství v oblasti evropských fondů
  • 2006–2013
 • Magisterský titul v oboru práva, Univerzita Karlova v Praze
  • 2012
 • Náměstkyně ministra pro místní rozvoj
  • 2003–2006
 • Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina
  • 2001–2003
 • Tajemnice a mluvčí městského úřadu Třebíč
  • 1995–2000
 • Magisterský titul v oboru teorie kultury, Univerzita Karlova v Praze
  • 1991
 • Poradenská činnost na západním Balkáně týkající se přistoupení k EU
  • 2006–2011