Kontaktní údaje

Address:

Evropská komise

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brusel

Belgium

Kontakt pro tisk

Dotazy pracovníků sdělovacích prostředků zodpovídá Tisková služba Evropské komise.

Oblast působnosti

 • Boj proti diskriminaci, posilování rovnosti žen a mužů, jednání o navrhované antidiskriminační směrnici, která by zakázala diskriminaci ve všech oblastech, v nichž má EU pravomoc.
 • Urychlené přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU, modernizace a zjednodušení předpisů zaměřených na ochranu spotřebitelů při nákupech digitální cestou a online.
 • Závěrečné jednání se Spojenými státy, které by mělo směřovat k dohodě o ochraně soukromí občanů EU bez ohledu na to, kde žijí.
 • Zřízení nezávislého úřadu evropského veřejného žalobce (do roku 2016), který bude dohlížet na rozpočet EU a bránit podvodům, posílení soudní spolupráce v trestních věcech.
 • Závěrečná fáze přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy
 • Dohled nad tím, aby všechny návrhy Komise byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

Věra Jourová je členkou těchto projektových týmů:

Pověřovací dopis

DownloadPDF - 99.9 KB

Slyšení v Evropském parlamentu

DownloadPDF - 198.1 KB
DownloadPDF - 418.5 KB

Pracovní tým

Věře Jourové je při každodenní práci k dispozici její tým.
Pracovní tým

Prohlášení

Kalendář

Schůze a zasedání

 • Tue 20 Nov
  Visit
  Romania

  Ms Vĕra Jourová in Bucharest: meets Mr Klaus Iohannis, President of Romania, speaks at Consumer Dialogue and meets Mr Marius PÂRVU, President for National Authority for Consumer Protection of Romania

  Věra Jourová
 • Tue 20 Nov
  Visit
  Romania

  Ms Vĕra Jourová in Bucharest: meets Ms Iulia-Cristina Tarcea, President of the High Court of Cassation and Justice of Romania, Ms Ancuța Gianina Opre, President of National Supervisory Authority for Personal Data Processing of Romania

  Věra Jourová

Transparentnost

V rámci závazku transparentnosti, který Komise přijala, zveřejňují komisaři a komisařky a jejich kabinety informace o setkáních s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými, které se týkají jakékoli záležitosti související s tvorbou a prováděním politik EU:

V souladu s kodexem chování pro členů Komise musí každý komisař zveřejnit prohlášení o zájmech (o možném střetu zájmů).

Podepsané, závazné znění je zveřejněno v dolní části této stránky.

V souladu s požadavky kodexu chování se taktéž zveřejňuje strojově čitelná verze všech prohlášení.

Prohlášení o zájmech se řídí požadavky stanovenými v článku 3 přílohy I nového kodexu chování komisařů [pdf].

Životopis

Czech nationality.

 • Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů
  • Od roku 2014
 • Ministryně pro místní rozvoj
  • 2014
 • Koncipientka, advokátní kancelář Bezděk & Partners
  • 2013
 • Ředitelka společnosti Primavera Consulting Ltd. – poradenství v oblasti evropských fondů
  • 2006–2013
 • Magisterský titul v oboru práva, Univerzita Karlova v Praze
  • 2012
 • Náměstkyně ministra pro místní rozvoj
  • 2003–2006
 • Vedoucí Odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina
  • 2001–2003
 • Tajemnice a mluvčí městského úřadu Třebíč
  • 1995–2000
 • Magisterský titul v oboru teorie kultury, Univerzita Karlova v Praze
  • 1991
 • Poradenská činnost na západním Balkáně týkající se přistoupení k EU
  • 2006–2011