За контакти

Address:

European Commission

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

Belgium

За контакти с медиите

Запитванията от медиите следва да бъдат отправяни към Пресслужбата на Европейската комисия.

Отговорности

Мария Габриел е част от екипите по следните проекти:

Писмо за определяне на ресора

DownloadPDF - 149.8 KB

Изслушвания в Европейския парламент

DownloadPDF - 247.1 KB
DownloadPDF - 187.9 KB

Екип

Екипът на Мария Габриел ѝ помага в ежедневната работа.
Екип на комисаря

Новини

Календар

Срещи и заседания

Прозрачност

Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност комисарите и техните кабинети публикуват информация за своите срещи с професионални организации или самостоятелно заети лица:

В съответствие с кодекса за поведение на членовете на Комисията всеки комисар публикува декларация за интереси.

В долната част на тази страница е публикувана подписана, автентична версия.

Публикува се и машинно четима версия на всички декларации. Това е в съответствие с изискванията в кодекса за поведение.

Декларациите за интереси отговарят на изискванията, посочени в член 3 и приложение 1 на новия кодекс за поведение на комисарите [pdf].

Биография

Българско гражданство. Омъжена, с едно дете.

 • Vice-President of the EPP Group in the European Parliament
  • 2014-2017
 • Member of the European Parliament, EPP/GERB (Citizens for European development of Bulgaria)
  • 2009-2017
 • Vice-President of the EPP Women
  • 2012
 • Parliamentary secretary to MEPs from GERB political party within the EPP Group
  • 2008-2009
 • Research Assistant, Institute of Political Sciences, Bordeaux, France
  • 2004-2008
 • ATER (Attaché Temporaire d'enseignement et de Recherche), Institute of Political Science, Bordeaux, France
  • 2004-2007
 • Master in Comparative Politics and International Relations Academy for Political Science, Bordeaux, France
  • 2002-2003
 • Certificate in Political Science, IEP Institute for Political Studies, Bordeaux, France
  • 2001-2002
 • BA in Bulgarian and French Languages in Paisii Hilendarski Plovdiv University, Plovdiv, Bulgaria
  • 1997-2001