Kontakt

Address:

Komisja Europejska

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bruksela

Belgium

Kontakt dla prasy

Przedstawiciele mediów powinni kierować pytania do biura prasowego Komisji Europejskiej.

Zadania

 • Zaktualizowanie strategii na rzecz ukończenia procesu tworzenia jednolitego rynku towarów i usług, w tym rozszerzenie wykazu produktów, które mają być uznawane we wszystkich krajach UE, i zniesienie utrzymujących się przeszkód.
 • Utrzymanie i wzmocnienie silnej i wydajnej bazy przemysłowej dla unijnego rynku wewnętrznego poprzez pobudzanie inwestycji w nowe technologie, poprawę otoczenia biznesowego i ułatwienie dostępu do rynków i finansowania.
 • Znalezienie nowych źródeł wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wysokiej jakości w sektorze przemysłu i usług, przy szczególnym uwzględnieniu nowo zakładanych firm.
 • Zachęcanie krajów UE do zwiększenia wydajności swoich rynków obrony i otwarcia się na konkurencję w skali całej Unii poprzez współpracę w zakresie zamówień w dziedzinie obrony oraz poprzez wykorzystanie efektu synergii.
 • Stworzenie właściwego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju w Europie zastosowań technologii kosmicznej i usług w tej dziedzinie, a także wdrażanie innowacyjnych projektów takich jak Copernicus i Galileo.
 • Przedstawiciel UE ds. MŚP.

Elżbieta Bieńkowska jest członkiem następujących zespołów zadaniowych:

Pismo określające zadania

DownloadPDF - 148.3 KB

Przesłuchania w Parlamencie Europejskim

DownloadPDF - 205.5 KB

Gabinet

Na co dzień Elżbietę Bieńkowską wspiera w jej pracy zespół współpracowników.
Strona gabinetu

Aktualności

Terminarz

Spotkania i zebrania

Przejrzystość

W ramach zobowiązania się przez Komisję do zachowania przejrzystości swoich działań komisarze i ich gabinety publikują informacje na temat spotkań z organizacjami branżowymi i osobami samozatrudnionymi dotyczących wszelkich tematów, które wiążą się z kształtowaniem i wdrażaniem polityki UE:

Zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym członków Komisji każdy komisarz musi opublikować deklarację o braku konfliktu interesów.

Na dole strony można znaleźć podpisaną, autentyczną kopię deklaracji.

Publikowane są również kopie wszystkich deklaracji nadające się do odczytu maszynowego. Jest to wymóg określony w kodeksie postępowania.

Deklaracje o braku konfliktu interesów są zgodne z wymogami określonymi w art. 3 i w załączniku 1 do nowego kodeksu postępowania komisarzy.

Życiorys

Obywatelsko: polskie

 • Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

  od 2014 r. do chwili obecnej

 • Wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju

  2013 r. – 2014 r.

 • Minister rozwoju regionalnego

  2007 r. – 2013 r.

 • Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  1999 r. – 2007 r.

 • Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dyplom magistra filologii orientalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim