Επικοινωνία

Address:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Βρυξέλλες

Belgium

Αρμόδιος επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στο Γραφείο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αρμοδιότητες

 • Βελτίωση του ελέγχου των συνόρων με την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων, Frontex, τη συνένωση των πόρων των χωρών της ΕΕ και τη διευκόλυνση της εισόδου όσων έχουν νόμιμο συμφέρον να εισέλθουν στην ΕΕ.
 • Προώθηση μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση που θα βοηθήσει την ΕΕ να καλύψει την έλλειψη δεξιοτήτων μεταξύ άλλων με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την «μπλε κάρτα».
 • Διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και ανάπτυξη στρατηγικής για την καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με εστίαση στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ.
 • Αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση ομαλού επαναπατρισμού, σε συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ.
 • Εντοπισμός των σημείων στα οποία η ΕΕ μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, με έμφαση στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αλλοδαπών μαχητών.
 • Εστίαση στην καταπολέμηση του εγκλήματος που υπονομεύει τις πολιτικές της ΕΕ, όπως της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και του κυβερνοεγκλήματος, και συμβολή στην πάταξη της διαφθοράς με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, της αστυνομικής συνεργασίας.
 • Άνοιγμα προς τους πολίτες, κυρίως μέσω του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους πολίτες».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετέχει στις ακόλουθες ομάδες έργου:

Επιστολή ανάθεσης αποστολής

DownloadPDF - 99.2 KB

Ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

DownloadPDF - 99.9 KB
DownloadPDF - 301.2 KB

Ομάδα

Η ομάδα συνεργατών του Δημήτρη Αβραμόπουλου τον βοηθά στην καθημερινή του εργασία.
Σελίδα της ομάδας

Ανακοινώσεις

Ημερολόγιο

Συναντήσεις και συνεδριάσεις

Διαφάνεια

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, οι επίτροποι και τα ιδιαίτερα γραφεία τους δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους για όλα τα θέματα που αφορούν τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ:

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής, κάθε επίτροπος δημοσιεύει μια δήλωση συμφερόντων.

Μια υπογεγραμμένη έκδοση του πρωτοτύπου της δήλωσης δημοσιεύεται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Όλες οι δηλώσεις δημοσιεύονται επίσης σε μηχαναγνώσιμη μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας.

Οι δηλώσεις συμφερόντων τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι του νέου κώδικα δεοντολογίας για τους επιτρόπους.  [pdf].

Βιογραφικό

Έλληνας υπήκοος. Παντρεμένος, δύο παιδιά.

 • Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας
  • 2014-
 • Υπουργός Εθνικής Άμυνας
  • 2013-2014
 • Υπουργός Εξωτερικών
  • 2012-2013
 • Υπουργός Εθνικής Άμυνας
  • 2011-2012
 • Αντιπρόεδρος του ελληνικού κόμματος «Νέα Δημοκρατία»
  • 2010-2015
 • Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • 2006-2009
 • Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης
  • 2004-2006
 • Επίτιμος πρόεδρος του «Διεθνούς Βραβείου των Αθηνών για τη Δημοκρατία»
  • 2003-
 • Αντιπρόεδρος του εκτελεστικού γραφείου και μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ
  • 1997-2002
 • Δήμαρχος Αθηναίων
  • 1995-2002
 • Πρόεδρος του ελληνικού κόμματος «Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών»
  • 2000-2001
 • Διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού Κώστα Μητσοτάκη
  • 1993
 • Διπλωματικό Σώμα
  • 1980-1993
 • Μάστερ στα Ευρωπαϊκά Θέματα - Université Libre de Bruxelles, Βρυξέλλες
  • 1986
 • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στους Διεθνείς Οργανισμούς - Boston University, Βρυξέλλες
  • 1979-1980
 • Στρατιωτική θητεία στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία
  • 1978-1980
 • Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • 1978