Kontakt

Address:

Euroopa Komisjon

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brüsseli

Belgium

Pressi kontaktisik

Meediapäringud tuleks saata Euroopa Komisjoni pressitalitusele.

Ülesanded

 • Projektirühma „Digitaalne ühtne turg” juhtimine.
 • Ühendatud digitaalse ühtse turu loomine ning Euroopa ülemaailmse juhtpositsiooni saavutamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.
 • Liikmesriikide toetamine kapseldunud mõtteviisist loobumisel telekommunikatsiooni valdkonna reguleerimisel, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õigusaktides ning raadiolainete haldamisel.
 • Kaasaaitamine raamtingimuste loomisele, mis kaitseksid kodanikke internetis, sealhulgas võitlus küberkuritegevuse vastu.
 • Internetikaubandust käsitlevate tarbijakaitse-eeskirjade lihtsustamine.
 • Täiendavate avaliku ja erasektori investeeringute koondamine infrastruktuuri (näiteks lairibavõrkude) jaoks.
 • Digitaalsete lahenduste ja e-valitsuse edendamine liikmesriikide ning ELi asutustes. 
 • Kultuuri- ja loomemajanduse arengu toetamine Euroopas.

Missioonikiri

DownloadPDF - 144.5 KB

Kuulamised Euroopa Parlamendis

DownloadPDF - 176 KB
DownloadPDF - 79.9 KB

Meeskond

Andrus Ansipi meeskond toetab teda igapäevases töös.
Meeskonna lehekülg

Teadaanded

Kalender

Kohtumised ja koosolekud

 • Sun 24 Feb
  Event
  Tallinn
  Estonia

  Attends Independence Day reception of the President of Estonia

  Andrus Ansip
 • Mon 25 Feb
  Meeting
  Tallinn
  Estonia

  Meets Toomas Tamsar, Managing Director of Estonian Employers’ Confederation

  Andrus Ansip

Läbipaistvus

Volinikud ja nende kabinetid avaldavad komisjoni läbipaistvuspoliitika raames teavet kutseorganisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta mis tahes küsimuses, mis on seotud ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega:

Kooskõlas komisjoni volinike käitumisjuhendiga avaldab iga volinik huvide deklaratsiooni.

Allkirjastatud autentne versioon on avaldatud käesoleva lehekülje allosas.

Samuti on avaldatud kõigi deklaratsioonide masinloetavad versioonid. See on kooskõlas käitumisjuhendis sätestatud nõuetega.

Huvide deklaratsioonide puhul on järgitud uue volinike käitumisjuhendi [pdf] artiklis 3 ja 1. lisas sätestatud nõudeid.

Elulugu

Eesti kodakondsus. Abielus, kolm last.

 • Komisjoni asepresident − digitaalne ühtne turg
  • 2014−
 • Euroopa Parlamendi liige, ALDE fraktsiooni aseesimees
  • 2014
 • Riigikogu liige
  • 2014
 • Eesti Vabariigi peaminister
  • 2005−2014
 • Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  • 2004−2005
 • Tartu linnapea
  • 1998−2004
 • Põhja-Eesti Panga Tartu osakonna juhataja asetäitja
  • 1994−1995
 • Rahvapanga nõukogu liige
  • 1993−1994
 • Tartu Riikliku Ülikooli Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudi vaneminsener
  • 1983−1986