Our planet, Our future

Göra skillnad

Lösningar

Den viktigaste utmaningen vi står inför i dag är att förhindra att klimatförändringarna blir värre.

Bollen ligger nu hos oss

Det finns mycket vi kan och måste göra för att se till att världen förbrukar mindre energi och blir snällare mot miljön. Bland annat måste vi hitta lösningar som hjälper oss att minska utsläppen av växthusgaser, vilket inte bara är bra för planeten utan också för vår hälsa (mindre föroreningar). Dessutom skulle detta trygga vår energiförsörjning och hjälpa ekonomin eftersom det skapar fler jobb.

bg_note

På vetenskaplig nivå

Vart sjätte eller vart sjunde år släpps en rapport om de vetenskapliga beläggen för klimatförändringarna. Rapporten ges ut av FN:s klimatpanel (IPCC) som är ett betydelsefullt vetenskapligt organ. Världens mest inflytelserika och respekterade klimatforskare bidrar till denna rapport.

De utvärderar tiotusentals vetenskapliga rapporter för att sedan informera oss om klimatet och vad vi kan göra för att bekämpa den globala uppvärmningen och de förändringar som denna medför.

Hundratals författare och redaktörer från fler än 90 länder medverkade till IPCC:s senaste utvärderingsrapport (AR5), som publicerades 2018. Den beskriver de framtida effekterna av en global uppvärmning på 1,5 °C, jämfört med förindustriella nivåer och relaterade globala utsläppsbanor av växthusgaser.

Enligt rapporten är det dock inte för sent att sätta stopp för farliga klimatförändringar, men världen måste agera mycket snabbt för att få ned utsläppen av växthusgaser.

Förändras med klimatet

Klimatförändringarna är en del av vårt liv, vare sig vi vill det eller inte.

Även om vi kunde få stopp på alla utsläpp redan i morgon, skulle jorden ändå behöva tid att återhämta sig från de växthusgaser som redan finns i atmosfären. Det betyder att vi måste anpassa oss efter de förändringar som sker nu och planera för framtiden, så att vi undviker eller begränsar den skada som klimatförändringarna kan ställa till med.

Fråga forskaren

Avatar boy character
Hur hjälper vetenskapen till i kampen mot klimatförändringar?
Scientist avatar
Det är med vetenskapen allt börjar. Den hjälper oss att förstå de förändringar vi upplever just nu och de som kan inträffa i framtiden, beroende på vad vi gör i dag och under de kommande årtiondena. Vetenskapen ger oss övertygande bevis, som politikerna kan använda sig av för att fatta genomtänkta beslut om vad som bör göras. —  Dr Joleene Cook, Klimatexpert