Our planet, Our future

Göra skillnad

Lösningar

Den viktigaste utmaningen vi står inför i dag är att förhindra att klimatförändringarna blir värre.

Bollen ligger nu hos oss

Det finns mycket vi kan och måste göra för att se till att världen förbrukar mindre energi och blir snällare mot miljön. Bland annat måste vi hitta lösningar som hjälper oss att minska utsläppen av växthusgaser, vilket inte bara är bra för planeten utan också för vår hälsa (mindre föroreningar). Dessutom skulle detta trygga vår energiförsörjning och hjälpa ekonomin eftersom det skapar fler jobb.

bg_note

På vetenskaplig nivå

Vart sjätte eller vart sjunde år släpps en rapport om de vetenskapliga beläggen för klimatförändringarna. Rapporten ges ut av FN:s klimatpanel (IPCC) som är ett betydelsefullt vetenskapligt organ. Världens mest inflytelserika och respekterade klimatforskare bidrar till denna rapport.

De utvärderar tiotusentals vetenskapliga rapporter för att sedan informera oss om klimatet och vad vi kan göra för att bekämpa den globala uppvärmningen och de förändringar som denna medför.

De senaste bidragen till IPCC:s utvärderingsrapporter (AR6), publicerade 2022, har involverat hundratals författare. Dessa redogör för framtida effekter av global uppvärmning på 1,5 °C över förindustriella nivåer och relaterade globala utsläppsvägar för växthusgaser.

Rapporterna fastslår emellertid att det inte är för sent att förhindra farlig klimatförändring, men att världen måste agera snabbt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Förändras med klimatet

Klimatförändringarna är en del av vårt liv, vare sig vi vill det eller inte.

Även om vi kunde få stopp på alla utsläpp redan i morgon, skulle jorden ändå behöva tid att återhämta sig från de växthusgaser som redan finns i atmosfären. Det betyder att vi måste anpassa oss efter de förändringar som sker nu och planera för framtiden, så att vi undviker eller begränsar den skada som klimatförändringarna kan ställa till med.

Den europeiska gröna given

Den europeiska gröna given, som lanserades 2019, är vår plan för att göra EU klimatneutralt fram till 2050. Vi vill omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi och säkerställa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050, samt koppla bort ekonomisk tillväxt från resursanvändning utan att lämna någon person eller plats utanför.

Under 2021 antog Europeiska kommissionen ett paket med ytterligare ambitiösa förslag för att anpassa EU:s klimat, energi, markanvändning, transport och skattepolitik i syfte att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030 i jämförelse med nivåerna för 1990.

Fråga forskaren

Avatar boy character
Hur hjälper vetenskapen till i kampen mot klimatförändringar?
Scientist avatar
Det är med vetenskapen allt börjar. Den hjälper oss att förstå de förändringar vi upplever just nu och de som kan inträffa i framtiden, beroende på vad vi gör i dag och under de kommande årtiondena. Vetenskapen ger oss övertygande bevis, som politikerna kan använda sig av för att fatta genomtänkta beslut om vad som bör göras. —  Dr Joleene Cook, Klimatexpert