Our planet, Our future

Dosahovanie pokroku

Riešenia

Najzásadnejšou úlohou, pred ktorou dnes stojíme, je zastaviť zhoršovanie sa zmeny klímy.

Teraz sme na ťahu my

Je toho veľa, čo môžeme – a musíme – urobiť, aby bol náš svet menej energeticky náročný a šetrnejší voči klíme. Musíme nájsť riešenia, ktoré nám pomôžu znížiť emisie skleníkových plynov. Neprospeje to len planéte, ale aj nášmu zdraviu (menšie znečistenia), spoľahlivosti dodávok energie a tiež hospodárskemu rastu, pretože vznikne viac pracovných miest.

bg_note

Triedenie vedeckých poznatkov

Raz za šesť až sedem rokov vydáva uznávaný vedecký orgán IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy) správu s vedeckými dôkazmi o zmene klímy. Na vzniku týchto správ sa podieľajú najvplyvnejší a najuznávanejší klimatológovia na svete.

Spracovávajú desiatky tisíc vedeckých prác s cieľom informovať svet o stave globálnej klímy a o možných riešeniach globálneho otepľovania a zmien, ktoré s ním súvisia.

Najnovšie príspevky do hodnotiacich správ panelu IPCC (AR6), ktoré boli zverejnené v roku 2022, zahŕňali stovky autorov. Zdôrazňuje sa v nich budúci vplyv globálneho otepľovania o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a súvisiace spôsoby znižovania emisií skleníkových plynov.

V správach sa však okrem toho uvádza, že nie je príliš neskoro zvrátiť nebezpečnú zmenu klímy, no svet musí konať rýchlo, aby znížil emisie skleníkových plynov.

Spolu s klímou sa meníme aj my

Či sa nám to páči alebo nie, zmena klímy sa nás dotýka.

Aj keby sa nám už zajtra podarilo eliminovať všetky zdroje emisií, naša planéta by aj tak potrebovala čas na to, aby sa vymanila spod vplyvu skleníkových plynov, ktoré už v atmosfére sú. To znamená, že sa musíme prispôsobiť zmenám, ku ktorým dochádza dnes, a plánovať do budúcnosti, aby sme zabránili škodám, ktoré môže zmena klímy spôsobiť, alebo ich aspoň obmedzili.

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda, ktorá bola zavedená v roku 2019, je naším plánom, ako v EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Chceme zmeniť EÚ na moderné, konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, a to zabezpečením nulových čistých emisií skleníkových plynov do roku 2050 a oddelením hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, no zároveň tak, aby sa pritom na nikoho a na žiadne miesto nezabudlo.

Európska komisia v roku 2021 prijala balík ešte ambicióznejších návrhov, aby sa politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania prispôsobili znižovaniu čistých emisií skleníkových plynov o prinajmenšom 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Spýtajme sa vedca

Avatar boy character
Ako pri boji proti zmene klímy pomáha veda?
Scientist avatar
Pri vede sa to celé začína. Pomáha nám porozumieť zmenám, ktoré zažívame práve teraz, a aj tým, ku ktorým by mohlo dôjsť v budúcnosti v súvislosti naším správaním dnes a v najbližších desaťročiach. Veda poskytuje spoľahlivé dôkazy, ktorými sa riadia tvorcovia politík, a umožňuje im vybrať si ten najlepší postup na základe informácií. —  Dr. Jolene Cooková, klimatologička