Our planet, Our future

Oma panus

Lahendused

Meie ees seisvatest väljakutsetest on praegu kõige tähtsam panna kliimamuutusele piir.

Pall on nüüd meie käes

Saame teha palju ja peame seda tegema, et muuta maailm energiat säästvamaks ning kliimasõbralikumaks. Seepärast on vaja leida lahendusi, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. See on ühtaegu hea nii planeedile kui ka meie tervisele (vähem saastet), energiavarustuse jätkumisele ja majandusele, sest see loob uusi töökohti.

bg_note

Teadusega käsikäes

Valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC) on tähtis teadusasutus, mis avaldab iga 6–7 aasta tagant aruande kliimamuutuse teaduslike tõendite kohta. Selle koostamisel osalevad maailma kõige mõjukamad ja lugupeetavamad kliimateadlased.

Nad vaatavad läbi tuhandeid teaduslikke töid, et anda maailmale uusimat teavet kliima seisukorra kohta ja soovitada võimalusi globaalse soojenemise ning sellega kaasnevate muutuste leevendamiseks.

IPCC 2018. aastal avaldatud uusima hindamisaruande (AR5) koostamisel osales tuhandeid teadlasi ja asjatundjaid enam kui 90 riigist. Aruandes tuuakse välja globaalse soojenemise (maapinna keskmine temperatuur on 1,5 °C võrra kõrgem kui enne tööstusaega) ja seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste tagajärjed.

Samas kinnitatakse aruandes, et ohtliku kliimamuutuse ennetamiseks ei ole veel liiga hilja, kuid maailm peab tegutsema kiiresti, et piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Muutume koos kliimaga

Tahame või mitte, aga kliimamuutus on osa meie elust.

Isegi kui kõik meie kasvuhoonegaaside heited homsest lõppeksid, peaks planeet siiski toibuma kõigist kasvuhoonegaasidest, mis on juba atmosfääri paisatud. Seetõttu peame kohanema praegu toimuvate muutustega ning tegema plaane edaspidiseks, et vältida või piirata kahjulikku mõju, mis võib kliimamuutusega kaasneda.

Küsi teadlaselt

Avatar boy character
Kuidas aitab teadus kliimamuutusega võidelda?
Scientist avatar
Teadus on kõige alus. See aitab meil mõista muutusi, mis toimuvad praegu või võivad leida aset edaspidi, olenevalt meie tegevusest praegu ja eelseisvate aastakümnete jooksul. Teadus leiab tõendeid, mille põhjal saavad poliitikakujundajad teha teadvaid otsuseid sobivaimate sammude kohta. —  Dr Jolene Cook, kliimateadlane