Our planet, Our future

Постигане на промяна

Решения

Най-важното предизвикателството пред нас днес е да спрем влошаването на изменението на климата.

Топката е в нашите ръце.

Има много неща, които можем и трябва да направим, за да превърнем нашия свят в място с по-малко потребление на енергия и повече грижи за климата. Това означава откриване на решения, които да ни помогнат да намалим емисиите на парникови газове. Освен че това е добре за климата, то е полезно и за нашето здраве (по-малко замърсяване), за сигурността на енергийните доставки и за икономиката, тъй като създава нови работни места.

bg_note

Приносът на науката

На всеки шест или седем години един важен научен орган, наречен Междуправителствен комитет по изменение на климата (МКИК), публикува доклад относно научните доказателства за изменението на климата. Принос за това имат най-влиятелните и уважавани световни учени в областта на климата.

Те оценяват десетки хиляди научни материали, за да предоставят на света актуална информация за климата и възможности за овладяване на глобалното затопляне и свързаните с него промени.

В последния доклад за оценка (AR5), публикуван от МКИК през 2018 г., участваха стотици автори и редактори от повече от 90 държави. Той очертава бъдещите последици от глобалното затопляне с 1,5° C над нивата от прединдустриалната епоха и свързаните с тях пътища на глобалните емисии на парникови газове.

В него обаче се посочва, че не е прекалено късно да се предотврати опасното изменение на климата, но светът трябва да действа бързо, за да намали емисиите на парникови газове.

В крак с промените в климата

Независимо дали ни харесва или не, изменението на климата е част от нашия живот.

Дори още утре да можехме да премахнем всички наши емисии, планетата все пак ще има нужда от време, за да се възстанови от парниковите газове, които вече са в атмосферата. Това означава, че трябва да се приспособим към промените, които се случват сега, и да планираме как да предотвратим или ограничим в бъдеще щетите, които може да причини изменението на климата.

Да попитаме учените

Avatar boy character
Как помага науката в борбата срещу изменението на климата?
Scientist avatar
Всичко започва от науката. Тя ни помага да разберем промените, които наблюдаваме сега и тези, които биха могли да настъпят в бъдеще, в зависимост от действията ни днес и през следващите десетилетия. Науката предоставя солидни доказателства, които дават насока и възможност на политиците да вземат обосновани решения за най-добрия курс на действие. —  Д-р Джолийн Кук, климатолог