Our planet, Our future

Riešenia

Klíma a energia

Je toho veľa, čo môžeme – a musíme – urobiť, aby bol náš svet menej energeticky náročný a šetrnejší voči klíme.

Potrebujeme úspory!

Musíme nájsť riešenia, ktoré nám pomôžu znížiť emisie skleníkových plynov. Neprospeje to len planéte, ale aj nášmu zdraviu (menšie znečistenia), spoľahlivosti dodávok energie a tiež hospodárskemu rastu, pretože vznikne viac pracovných miest.

Obnoviteľná energia

Jedným zo spôsobov, ako znížiť emisie skleníkových plynov, je využívať viac energie z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor a slnečná energia. Na rozdiel od fosílnych palív, ktoré sa jedného dňa minú, poskytujú obnoviteľné zdroje neobmedzené množstvo energie. A na rozdiel od spaľovania fosílnych palív v elektrárňach nevznikajú výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov prakticky žiadne skleníkové plyny.

EÚ je svetová jednotka v technológiách obnoviteľných zdrojov energie a viacero krajín EÚ už z obnoviteľných zdrojov vyrába veľkú časť svojej elektrickej energie.

Získavať viac energie z obnoviteľných zdrojov neznamená len znižovať emisie, ale aj vynakladať menej finančných prostriedkov na dovoz uhlia, ropy a plynu z krajín mimo EÚ. V roku 2018 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov v EÚ takmer 19 % energie.

Do roku 2020 plánujeme zvýšiť tento objem na 20 % a do roku 2030 aspoň na 32 %.

Menej je viac!

Krajiny EÚ usilovne pracujú na tom, aby znížili emisie skleníkových plynov a pomohli EÚ splniť jej celkové ciele v tejto oblasti: zníženie o 20 % do roku 2020 a o 40 % do roku 2030 (v porovnaní s rokom 1990). Dlhodobý cieľ EÚ je klimatická neutralita, ktorú chce dosiahnuť znížením emisií a zvýšením odčerpávania skleníkových plynov z atmosféry tak, aby bol ich čistý prírastok nulový.

Fakty:

EÚ dováža viac než polovicu svojej energie, a to za približne 700 miliónov eur denne.

Fakty:

Obnoviteľná energia aktuálne poskytuje takmer jednu štvrtinu všetkej elektrickej energie na svete.

Horúca zem

Geotermálna energia je výborná vec.
Niektoré krajiny dokážu využívať energiu uloženú pod zemským povrchom na ohrievanie potrubí, ktoré následne vyhrievajú domácnosti a vodu, prípadne na poháňanie generátorov pri výrobe elektrickej energie.

Mnohé kúpele v Maďarsku využívajú geotermálnu energiu na ohrievanie vody pre voľnočasové aktivity a EÚ tam tiež podporuje inovatívne geotermálne energetické projekty.

Zníženie dotácií na fosílne palivá

Do produkcie a využitia fosílnych palív smeruje výrazná finančná podpora z verejných zdrojov – takmer dvojnásobné množstvo dotácií v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi. Obnoviteľná energia by bola ešte konkurencieschopnejšia, keby mali fosílne palivá menšiu podporu.

industrial building illustration
solutions_energy_solar

Solárna cyklotrasa

V roku 2014 vznikla v Holandsku nezvyčajná cyklotrasa, ktorá generuje solárnu energiu. 72-metrový úsek cyklotrasy v Krommenie, neďaleko Amsterdamu, má zabudované solárne články, ktoré premieňajú slnečné svetlo na elektrinu.

Za prvý rok po cyklotrase prešlo viac než 300 000 cyklistov, pričom sa tu vyrobil dostatok elektrickej energie na napájanie troch domácností po celý rok.

Fakty:

V roku 1991 začalo Dánsko prevádzku svojej prvej pobrežnej veternej elektrárne Vindeby, ktorú tvorilo 11 veterných turbín.

Nové nápady na obzore

Hľadanie udržateľných riešení v boji proti zmene klímy si vyžaduje nový vedecký výskum a objavy.

Horizont 2020, najväčší výskumný a inovačný program v histórii EÚ, pomáha výskumníkom a inovátorom rozvíjať nápady, ktoré sa dajú využiť v reálnom svete. V období medzi rokmi 2014 a 2020 sa na ich podporu vynaložilo takmer 80 miliárd eur.

Podstatná časť týchto prostriedkov (minimálne 35 %) putuje do projektov zaoberajúcich sa klímou.

EÚ navyše podporuje budovanie inovatívnych nízkouhlíkových elektrární.

solutions_energy_ideas

Trvalo udržateľné nakupovanie

V roku 2016 pripravila radnica v talianskej Modene rekonštrukciu rozsiahleho supermarketu a spojila sa s odborníkmi na ekologické technológie. Tento projekt získal dotácie z Európskych fondov, ktoré zabezpečili modernizáciu priestorov a väčšiu mieru ekologickej udržateľnosti budovy.

Vďaka inovatívnym riešeniam, napríklad solárnym trubicovým kolektorom, ktoré vedú priame slnečné žiarenie (zdarma) do budovy, spotrebuje supermarket oveľa menej energie a má nižšie prevádzkové náklady.

solutions_energy_shopping

100 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030?

Vo švédskom kraji Kalmar sa spojili miestne úrady a energetické spoločnosti s cieľom, aby sa v celej oblasti do roku 2030 úplne prestali používať fosílne palivá.

Tento proces zároveň zaistí udržateľný rozvoj a pomôže vytvoriť celý rad pracovných miest. Novoprijaté opatrenia zahŕňajú napríklad autobusy poháňané 100 % obnoviteľnou energiou, iniciatívy v oblasti zdieľania automobilov (niektoré už využívajú elektromobily), produkciu paliva zo zvyškov potravín a získavanie energie zo solárnych a veterných elektrární.

solutions_energy_renewable