Our planet, Our future

Om

Klimatförändringarna är en av de allvarligaste utmaningarna som vår värld står inför i dag. De klimatförändringar som världen upplever är betydande och sker i allt snabbare takt. De satte i gång för över hundra år sedan.

Bättre tillsammans!

”Klimatförändringarna berör oss alla och vi kan alla vidta åtgärder som både förbättrar klimatet och stärker vår hälsa och vårt välmående. Att verka för ett mer klimatvänligt samhälle innebär att se över allt från hur vi producerar och använder energi, utvecklar ny teknik, värmer upp eller kyler ned byggnader till transporterna vi använder, produkterna vi köper, maten vi äter och förpackningsmaterialet vi kastar. Vi måste arbeta tillsammans för att sätta oss in i utmaningarna och utveckla lösningar så att alla kan göra sin del och ingen hamnar på efterkälken. Låt oss ta hand om vår jord tillsammans och forma den framtid vi alla vill ha.”

Frans Timmermans

Verkställande vice ordförande med ansvar för Den europeiska gröna given (2019–2024)

Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, Commission (2019-2024)

Vår planet, vår framtid.

Detta utbildningsverktyg har tagits fram av Europeiska kommissionen. Det är baserat på information som finns i “Vår planet, vår framtid: Så bekämpar vi klimatförändringarna tillsammans”, först publicerad 2015 inför klimatkonferensen i Paris och uppdaterad 2018 samt 2022.

Verktygslåda

Detta material är förberett för dig att ladda ner och dela med dina nätverk, tillsammans med en kort guide om hur du använder dem mest effektivt:

Dessa material finns på svenska och på EU-språken EN, ET, ES, DE, FR, IT, PL, RO, och SK.

Hjälp oss sprida budskapet!