Our planet, Our future

O kampani

Zmena klímy je jednou z najvážnejších úloh, pred ktorou dnešný svet stojí. Naša planéta zažíva zásadnú a zrýchlenú zmenu klímy, ktorá sa začala pred viac než storočím.

Spolu na to máme!

„Zmena klímy sa týka nás všetkých a všetci môžeme podniknúť kroky prospešné pre klímu, tak pre naše zdravie a životné podmienky. Ak chceme, aby bola spoločnosť šetrnejšia k životnému prostrediu, musíme sa zamerať na to, ako vyrábame a využívame energiu, ako vyvíjame nové technológie, ako vykurujeme alebo chladíme naše budovy, a aj na to ako využívame dopravu, aké výrobky kupujeme, aké potraviny jeme a aké obaly vyhadzujeme. Musíme spolupracovať, aby sme porozumeli úlohám, pred ktorými stojíme, a našli ich riešenie, aby každý zohral svoju úlohu a na nikoho sme nezabudli. Poďme sa spoločne postarať o našu planétu a budovať budúcnosť, akú chceme.“

Frans Timmermans

Výkonný podpredseda Európskej komisie, Európska zelená dohoda (2019 – 2024)

Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, Commission (2019-2024)

Naša planéta, naša budúcnosť.

Tento vzdelávací nástroj vytvorila Európska komisia. Vychádza z informácií obsiahnutých v knihe „Naša planéta, naša budúcnosť: spoločne proti zmene klímy“ publikovanej v roku 2015 pred konferenciou o zmene klímy v Paríži a aktualizovanej v roku 2018.

Súbor nástrojov

Tieto propagačné materiály sú pripravené na stiahnutie a zdieľanie s vašimi sieťami spolu s krátkym sprievodcom, ako ich najefektívnejšie využívať:

  • Video: krátke video predstavujúce online nástroj - Preview
  • Príbehy IG/FB: 5 príbehov na Instagrame/Facebooku zdôrazňujúcich výhody používania nástroja s mladými ľuďmi
  • GIFy: 4 obrázky vo formáte GIF predstavujúce hlavný obsah platformy
  • Sprievodca: krátky sprievodca efektívnym využívaním týchto prostriedkov
  • Copyright notice for “Our Planet, Our Future”

Tieto materiály sú k dispozícii v slovenčine a v týchto jazykoch EÚ (EN, ET, ES, DE, FR, IT, PL, RO, SV).

Pomôžte nám šíriť informácie ďalej!