Our planet, Our future

Informacje ogólne

Zmiany klimatu to jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Nasza planeta zmaga się z poważnymi i przyspieszonymi zmianami klimatu, które trwają już od ponad wieku.

Razem możemy osiągnąć więcej!

„Zmiany klimatu dotyczą nas wszystkich. Wszyscy możemy podjąć działania, które zarówno pomogą klimatowi, jak i przyczynią się do poprawy naszego zdrowia i samopoczucia. Przejście na model społeczeństwa bardziej przyjaznego dla klimatu oznacza przyjrzenie się temu, w jaki sposób produkujemy i wykorzystujemy energię, rozwijamy nowe technologie, ogrzewamy lub chłodzimy nasze budynki; z jakiego transportu korzystamy; jakie produkty kupujemy; co jemy, jakie opakowania wybieramy i jak je wyrzucamy. Musimy współpracować, aby zrozumieć wyzwania i opracować rozwiązania, tak aby każdy mógł wykonać swoją część zadania i nikt nie pozostał w tyle. Podejmijmy współpracę, by dbać o planetę i budować przyszłość naszych marzeń”.

Frans Timmermans

wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu (2019–2024)

Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, Commission (2019-2024)

Nasza planeta, nasza przyszłość.

To narzędzie edukacyjne zostało opracowane przez Komisję Europejską. Opiera się na informacjach zawartych w publikacji „Nasza planeta, nasza przyszłość: wspólnie walczmy ze zmianami klimatu”, która ukazała się po raz pierwszy w 2015 r. przed konferencją klimatyczną w Paryżu i została zaktualizowana w 2018 r.

Zestaw narzędzi

Te materiały promocyjne są przygotowane do pobrania i udostępnienia w sieciach wraz z krótkim przewodnikiem, jak najlepiej z nich korzystać:

  • Film: krótki film z prezentacją narzędzia online - Preview
  • Historie IG: 5 historii na Instagram/Facebook, przedstawiających korzyści z używania narzędzia podczas pracy z młodzieżą
  • GIFy: 4 GIF-y przedstawiające główną zawartość platformy
  • User guide: A short guide on how to use the materials effectively
  • Copyright notice for “Our Planet, Our Future”

Materiały te są dostępne w języku polskim oraz w następujących językach UE (EN, ET, ES, DE, FR, IT, RO, SK, SV).

Pomóż nam dzielić się informacją!