Our planet, Our future

Podrobnosti

Změna klimatu je jedna z nejvážnějších výzev, před jakými dnešní svět stojí. Naše planeta zažívá zásadní a zrychlenou změnu klimatu, která začala před více než stoletím.

Spolu na to máme!

„Změna klimatu se týká nás všech a všichni můžeme podniknout kroky, které budou prospěšné jak pro klima, tak pro naše zdraví a životní podmínky. Pokud chceme, aby byla společnost šetrnější k životnímu prostředí, musíme se zaměřit na to, jak vyrábíme a využíváme energii, jak vyvíjíme nové technologie, jak vytápíme nebo chladíme naše budovy, a také jak využíváme přepravu, jaké výrobky kupujeme, jaké potraviny jíme a jaké obaly vyhazujeme. Musíme spolupracovat, abychom porozuměli problémům, jimž čelíme, a našli jejich řešení, aby každý mohl sehrát svoji roli a nikdo nebyl vynechán. Pojďme se společně postarat o naši planetu a budovat budoucnost, jakou chceme.“

Frans Timmermans

Výkonný místopředseda Evropské komise, Zelená dohoda pro Evropu (2019–2014)

Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, Commission (2019-2024)

Naše planeta, naše budoucnost.

Tento vzdělávací nástroj vytvořila Evropská komise. Vychází z informací obsažených v knize „Naše planeta, naše budoucnost: Společně proti změně klimatu“, která byla publikovaná v roce 2015 před konferencí o změně klimatu v Paříži a aktualizovaná v roce 2018.