Our planet, Our future

Относно

Изменението на климата е едно от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Планетата ни е подложена на значително и ускорено изменение на климата, започнало преди повече от век.

По-силни заедно!

„Изменението на климата засяга всички нас и всички ние можем да предприемем действия, които спомагат както за климата, така и за здравето и благополучието ни. Да изградим общество, което полага повече грижи за климата, означава да внимаваме как произвеждаме и потребяваме енергията, как развиваме нови технологии, как отопляваме или охлаждаме сградите си, включително и по отношение на транспорта, който използваме, продуктите, които купуваме, храните, които консумираме и опаковките, които изхвърляме. Трябва да обединим усилията си за по-добро разбиране на предизвикателствата и разработване на решения, така че всеки да може да участва активно и никой да не изостава. Нека работим заедно, за да се грижим за планетата и да градим бъдещето, което искаме.“

Франс Тимерманс

изпълнителен заместник-председател за Европейския зелен пакт, Европейската комисия (2019 – 2014)

Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, Commission (2019-2024)

Нашата планета, нашето бъдеще.

Този образователен инструмент е разработен от Европейската комисия. Той се базира на информация, съдържаща се в „Нашата планета, нашето бъдеще: заедно в борбата срещу изменението на климата“, публикуван първоначално през 2015 г., преди конференцията по изменението на климата в Париж, и актуализиран през 2018 г.