Działania w dziedzinie klimatu

Cele i strategie w dziedzinie klimatu

UE wyznaczyła sobie cele stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.

Główne cele w zakresie klimatu i energii zostały określone w:

Wyznaczone cele mają pomóc w przekształceniu UE w gospodarkę neutralną dla klimatu, jak opisano w długoterminowej strategii na 2050 r. i jak zaproponowano w ramach prawa o klimacie.

UE śledzi swoje postępy w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych poprzez regularne monitorowanie sytuacji i składanie sprawozdań.

Celem UE jest transformacja naszego społeczeństwa do 2050 r. w społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne, w pełni dostosowane do nieuniknionych skutków zmiany klimatu.

Plan realizacji tego celu określono w strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Przed zaproponowaniem nowych strategii Komisja przeprowadza obszerną ocenę ich potencjalnych skutków.