Politici climatice

Strategia pe termen lung pentru 2050

Politică

UE urmărește să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, cu alte cuvinte să aibă o economie care să nu emită gaze cu efect de seră. Acest obiectiv este un element central al Pactului ecologic european și respectă angajamentul UE față de acțiunea globală în domeniul climei, asumat în cadrul Acordului de la Paris.

Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic este o problematică urgentă, dar și o oportunitate de a construi un viitor mai bun pentru toți.

Toate componentele societății și toate sectoarele economice vor juca un rol important, de la sectorul energetic la industrie, mobilitate, clădiri, agricultură și silvicultură.

UE poate deschide calea către neutralitatea climatică prin investiții în soluții tehnologice realiste, prin responsabilizarea cetățenilor și prin alinierea acțiunilor în domenii-cheie, cum ar fi politica industrială, finanțele și cercetarea, asigurând în același timp echitatea socială pentru o tranziție justă.

Viziunea Comisiei

În noiembrie 2018, Comisia și-a prezentat viziunea pentru o Uniune neutră din punct de vedere climatic, analizând toate sectoarele-cheie și explorând diferite scenarii pentru această tranziție.

Viziunea Comisiei acoperă aproape toate politicile UE și este în concordanță cu obiectivul Acordului de la Paris care prevede măsuri pentru a menține o creștere a temperaturii globale sub 2 °C și pentru a continua eforturile menite să o stabilizeze la 1,5 °C.

În cadrul Pactului ecologic european, Comisia va propune în 2020, pentru prima dată, o legislație europeană privind clima pentru a consacra obiectivul privind neutralitatea climatică până în 2050.

Strategia UE

Toate părțile la Acordul de la Paris sunt invitate să comunice, până în 2020, strategiile proprii de dezvoltare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung, până la mijlocul secolului.

Parlamentul European, în rezoluția sa referitoare la schimbările climatice (martie 2019) și în cea privind Pactul ecologic european (ianuarie 2020), a aprobat obiectivul privind neutralitatea climatică.

În decembrie 2019, Consiliul European a aprobat obiectivul de a face ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu Acordul de la Paris.

De asemenea, liderii UE au invitat Comisia să pregătească o propunere de strategie pe termen lung cât mai curând posibil în 2020, urmând să fie adoptată de Consiliu și transmisă către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC).

Strategiile naționale

Statele membre ale UE trebuie să elaboreze strategii naționale pe termen lung cu privire la măsurile pe care intenționează să le adopte pentru a obține reducerile de emisii de gaze cu efect de seră de care este nevoie pentru a îndeplini angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și obiectivelor UE.

Implicarea părților interesate

  • În perioada 10-11 iulie 2018, a avut loc o reuniune a părților interesate, în cadrul căreia reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului cercetării și ai societății civile au purtat discuții cu privire la viitoarea strategie a UE.
  • În perioada 17 iulie – 9 octombrie 2018 a avut loc o consultare publică în cadrul căreia au fost primite peste 2 800 de răspunsuri.
  • Viziunea Comisiei a lansat un proces de reflecție la nivelul UE cu privire la strategia Uniunii, la care participă instituțiile europene, parlamentele naționale, sectorul de afaceri, organizațiile neguvernamentale, municipalitățile, comunitățile și cetățenii din întreaga Europă.

Documente de referință

Documente

2018 – O viziune pentru o strategie a UE pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

2011 – Foaie de parcurs pentru o Europă competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon

În 2011, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru o Europă competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. Foaia de parcurs a prezentat acțiuni posibile până în 2050, care i-ar putea permite UE să realizeze reduceri ale cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu obiectivul de 80-95 % convenit la nivel internațional în contextul reducerilor necesare efectuate de țările dezvoltate ca grup. În foaia de parcurs sunt descrise etapele principale în ceea ce privește obiectivul, provocările în materie de politici, nevoile de investiții și oportunitățile din diferite sectoare.

Documente de referință

  • Aprilie 2012 – Opțiuni privind atenuarea efectelor schimbărilor climatice și includerea lor adecvată în scenariilor de politică pe termen mai lung