Ilmastotoimet

2050 – Pitkän aikavälin strategia

EU:n toimet

Komission tavoitteena ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä

Komissio esitti 28.11.2018 vuoteen 2050 ulottuvan strategisen pitkäaikaisvisionsa vauraasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta.

Strategiassa esitetään keinot ilmastoneutraaliuteen pääsemiseksi Euroopassa: investoidaan realistisiin teknologisiin ratkaisuihin, lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, yhdenmukaistetaan toimia teollisuus-, rahoitus- ja tutkimuspolitiikan kaltaisilla avainaloilla ja turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä.

Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston pyynnöstä komission visio ilmastoneutraalista tulevaisuudesta kattaa lähes kaikki EU:n politiikanalat ja noudattaa Pariisin sopimuksen tavoitetta pitää maapallon lämpötilan nousu selvästi alle 2 celsiusasteessa ja jatkaa toimia sen pitämiseksi 1,5 celsiusasteessa.

Keskeiset asiakirjat

 1. Tietokooste: Pitkän aikavälin strategia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
 2. Tietokooste: Talouden siirtymäprosessi
 3. Tietokooste: Teollisuuden muutosprosessi
 4. Tietokooste: Yhteiskunnan siirtymäprosessi

Sidosryhmien palaute

 • 10.–11.7.2018 järjestettyyn sidosryhmätapaamiseen osallistui yrityksiä, tutkimusyhteisöjä ja kansalaisyhteiskuntaa edustavia sidosryhmiä.
 • Aiheesta järjestettiin (17.7.–9.10.2018) julkinen kuuleminen, johon tuli yli 2 800 vastausta.

Seuraavat vaiheet

Komission strategisen vision myötä kaikkia EU:n toimielimiä, EU-maiden parlamentteja, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, kaupunkeja ja yhteisöjä sekä yksittäisiä kansalaisia – erityisesti nuoria – kutsutaan mukaan toimintaan varmistamaan, että EU on jatkossakin suunnannäyttäjä, joka kirittää kansainvälisiä kumppaneitaan tavoittelemaan samoja ilmastotavoitteita.

EU:n laajuisen tietoon perustuvan keskustelun perusteella EU voisi hyväksyä ja esittää ilmastosopimuksen osapuolten konferenssille (UNFCCC) vuoden 2020 alkuun mennessä Pariisin sopimuksessa vaaditun kunnianhimoisen strategian.

EU YK:n ilmastokokouksessa (COP24)

Komissio hyväksyi strategisen visionsa 28.11.2018 ennen YK:n ilmastokokousta (COP24) Katowicessa, Puolassa.

Kokouksen aikana EU isännöi EU:n paviljongissa yli sataa oheistapahtumaa muun muassa pitkän aikavälin ilmastonäkymistä ja ‑strategioista.

Lisätietoa EU:sta COP24-kokouksessa

Tietokoosteita EU:n aloitteista

 1. Rahoitusala avuksi ilmastotoimissa
 2. EU:n ulkoinen investointiohjelma – Mahdollisuuksia Afrikalle ja EU:n naapurialueelle
 3. URBIS-palvelu kaupunkien tukena
 4. Puhdasta energiaa EU:n saarille -aloite
 5. Hiili-intensiivisten alueiden rakenteelliset tukitoimet
 6. Euroopan nuorten ilmastotoiminta
 7. Älykästä rahoitusta älykkäille rakennuksille -investointiväline
 8. Julkisten rakennusten energiatehokkuuteen investoimista koskevat EU:n säännöt
 9. Investoinnit puhtaisiin teollisuusteknologioihin
 10. Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus 
Asiakirjat

2018 – Visio EU:n pitkän aikavälin strategiaksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

2011 - Etenemissuunnitelma – kilpailukykyinen vähähiilinen Eurooppa

Euroopan komissio esitti vuonna 2011 etenemissuunnitelman, jonka tavoitteena on kilpailukykyinen ja vähähiilinen Eurooppa vuoteen 2050 mennessä. Siinä esitellään vuoteen 2050 asti ulottuvia mahdollisia toimia, joiden avulla EU voisi vähentää kasvihuonekaasupäästönsä sovitulle 80–95 %:n tasolle osana kaikilta teollisuusmailta edellytettäviä vähennyksiä. Etenemissuunnitelmassa esitetään välitavoitteita sekä eri alojen toimintapolitiikkaan liittyviä haasteita, investointitarpeita ja mahdollisuuksia.

Keskeiset asiakirjat:

 • Huhtikuu 2012 – Raportti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävistä käyttäytymismuutoksista ja niiden sisällyttämisestä kvantitatiivisiin pitkän aikavälin politiikkaskenaarioihin