Działania w dziedzinie klimatu

Portal dla przedsiębiorstw

Wykorzystanie substancji zubożających warstwę ozonową – licencje i sprawozdawczość w UE

Import i eksport substancji zubożających warstwę ozonową, a także ich produkcja do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych podlegają wymogowi uzyskania licencji.

Tego rodzaju działalność, podobnie jak niszczenie substancji zubażających warstwę ozonową oraz stosowanie ich jako substratów i czynników ułatwiających procesy chemiczne, również podlega rocznym wymogom w zakresie sprawozdawczości.

Produkcja substancji zubożających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych podlega również wymogom rejestracji.

W tym celu należy skorzystać z jednego z dwóch systemów informatycznych. Są to: System wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową (licencje i sprawozdawczość) i rejestr LabODS (zastosowania laboratoryjne i analityczne).

System wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową

Kiedy korzystać z systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową?Jak korzystać z systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową?

Zaloguj się do systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową, aby:

  • złożyć wniosek o licencję na import lub eksport substancji zubażających warstwę ozonową
  • złożyć wniosek o zezwolenie na produkcję substancji zubożających warstwę ozonową
  • złożyć wniosek o przyznanie kwot substancji zubażających warstwę ozonową
  • wypełnić sprawozdanie roczne na temat zużycia substancji zubożających warstwę ozonową.

Instrukcje dotyczące korzystania z systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową:

Więcej informacji na temat systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową można znaleźć w instrukcjach

Rejestr LabODS

Oświadczenia LabODS dotyczące substancji zubażających warstwę ozonową do celów laboratoryjnych i analitycznych są wymagane od:

  • użytkowników końcowych substancji zubażających warstwę ozonową w laboratoriach
  • dystrybutorów działających w obrębie UE, którzy wprowadzają na rynek substancje zubożające warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.
Kiedy korzystać z rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych?Jak korzystać z rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych?

Zaloguj się do rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych labODS, aby:

  • uzyskać numer labODS
  • zaktualizować istniejące oświadczenie labODS.

Instrukcje dotyczące systemu substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych:

  • Więcej informacji na temat rejestru substancji zubażających warstwę ozonową do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych można znaleźć w instrukcjach

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE a unijne przepisy w dziedzinie licencji na import i eksport

Jeżeli przepisy UE przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, sprzedaż i zakup substancji zubożających warstwę ozonową między Wielką Brytanią i UE będą wymagać licencji na import lub eksport.