Działania w dziedzinie klimatu
International action on climate change

Międzynarodowe działania w dziedzinie zmian klimatu

Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga działania wszystkich krajów na całym świecie.

Flagi na tle błękitnego nieba © iStockphoto

UE dąży do promowania szeroko zakrojonych działań w skali światowej w ramach