Klima
International action on climate change

Den internationale klimaindsats

Bekæmpelse af klimaforandringerne kræver en indsats fra alle lande i hele verden.

Flag og blå himmel © iStockphoto

EU arbejder på at fremme en ambitiøs global klimaindsats gennem