Działania w dziedzinie klimatu

Współpraca z krajami i regionami spoza UE

UE ściśle współpracuje z innymi państwami i regionami, by prowadzić dialog i współpracę w dziedzinie zmiany klimatu.

Działania w dziedzinie klimatu stanowią integralną część unijnej polityki zagranicznej. Za pomocą dyplomacji klimatycznej i inicjatyw współpracy UE dąży do budowania zaufania i woli politycznej, by nadać impuls działaniom globalnym, zapewnić skuteczność współpracy na rzecz rozwoju i budować zdolności wspierające kraje partnerskie w ich wysiłkach.

Obszary współpracy

Chory świat © Hemera

Są to między innymi:

Partnerzy

Komisja zawarła dwustronne porozumienia z kluczowymi partnerami i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi:

  • państwami OECD, np. USA, Kanadą, Japonią, Australią
  • innymi państwami wymienionymi w załączniku I Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), np. Rosją i Ukrainą
  • gospodarkami wschodzącymi, np. Brazylią, Chinami, Indiami, Republiką Południowej Afryki, Koreą Południową
  • grupami regionalnymi, np. państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), uczestnikami afrykańskiej konferencji ministrów środowiska (AMCEN) i szczytu Azja–Europa (ASEM), Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC), Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC), Organizacją Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)