Działania w dziedzinie klimatu

Republika Południowej Afryki

Polityka

Kwestie zmiany klimatu stanowią integralną część partnerstwa strategicznego UE z Republiką Południowej Afryki.

Od 2007 r. UE i Republika Południowej Afryki są strategicznymi partnerami i w tym samym roku przyjęły plan działania na rzecz partnerstwa.

Obszary współpracy

Kwestie klimatyczne są regularnie omawiane na najwyższym szczeblu politycznym na corocznym szczycie UE – Republika Południowej Afryki oraz na szczeblu negocjatorów podczas konferencji klimatycznych ONZ. Przewodnicząc grupie „G77 i Chiny”, Południowa Afryka odgrywała kluczową rolę w przyjęciu porozumienia paryskiego o historycznym znaczeniu.

Południowoafrykański minister środowiska jest członkiem afrykańskiej konferencji ministrów środowiska (AMCEN), z którą Komisja Europejska prowadzi odrębny, regularny dialog w sprawie zmian klimatu. W latach 2013–2015 zorganizowano pięć spotkań.

Republika Południowej Afryki dąży do ograniczenia emisji i przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą środków określonych w zaplanowanym i ustalonym przez nią na szczeblu krajowym wkładzie (INDC), który przedstawiono na konferencji w Paryżu. Środki te obejmują między innymi:

  • krajowy program zamówień publicznych w dziedzinie niezależnej produkcji energii odnawialnej (program REI4P – ang. Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme), który daje pozytywne wyniki
  • przejście na bezemisyjną energię elektryczną do 2050 r.
  • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
  • produkcję pojazdów elektrycznych i hybrydowych pojazdów elektrycznych
  • wieloletni plan wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla
  • opracowanie krajowego planu przystosowania się do zmiany klimatu.

Kraj ten oczekuje międzynarodowego wsparcia na rzecz wdrożenia tych środków.

Przykłady wspólnych projektów

Dokumentacja

Republika Południowej Afryki

Afryka