Działania w dziedzinie klimatu

Indie

Polityka

Kwestie czystego rozwoju i zmiany klimatu są częścią wspólnego planu działania obejmującego obszary o zasadniczym znaczeniu dla Indii i UE.

Wspólny plan działania, zatwierdzony w 2005 r. i zmodyfikowany w 2008 r., pomaga w pełni wykorzystać potencjał strategicznego partnerstwa między Indiami i UE. Należy do tego realizacja wspólnego programu prac w sprawie zmiany klimatu przyjętego na szczycie UE–Indie w 2008 r.

Obszary współpracy

Indie

Inicjatywa Indie–UE w sprawie czystego rozwoju i zmian klimatu koncentruje się na:

  • współpracy w dziedzinie czystych technologii
  • mechanizmie czystego rozwoju
  • przystosowaniu się do zmiany klimatu i włączaniu aspektów przystosowywania się do strategii zrównoważonego rozwoju.

Kwestie dotyczące klimatu są również częścią unijnej współpracy badawczej z Indiami.

Przykłady wspólnych projektów

Przykłady projektów finansowanych przez UE:

  • FOWIND (ułatwianie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Indiach)
  • SCOPE BIG (zoptymalizowana elektrownia słoneczna typu CSP (ang. concentrated solar power) ze zintegrowanym zgazowaniem biomasy)
  • CECI (współpraca z Indiami w zakresie czystej energii)
  • CDSC (czysty rozwój i zrównoważony rozwój miast) uwzględnianie strategii niskoemisyjnych w rozwoju obszarów miejskich.

W 2014 r. Europejski Bank Inwestycyjny i Indyjska Agencja Rozwoju Energii Odnawialnej podpisały umowę pożyczki w wysokości 200 mln euro na rzecz odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w Indiach.

Dokumentacja

Najważniejsze dokumenty

Badania