Politici climatice

Politicile UE în domeniul climei și Pactul verde european

UE combate schimbările climatice prin politici interne ambițioase și printr-o cooperare strânsă cu partenerii internaționali.

Este deja pe drumul cel bun către îndeplinirea obiectivului pentru 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a prezentat un plan care prevede reducerea acestor cu cel puțin 55 % până în 2030.

Europa își propune ca până în 2050 să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic.

Pe lângă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, UE ia măsuri pentru a se adapta la efectele schimbărilor climatice. Până în 2050, Europa dorește să devină o societate rezilientă la schimbările climatice.

Pactul verde european

Acțiunile în domeniul climei reprezintă partea centrală a Pactului verde european, un pachet de măsuri ambițios (de la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră la realizarea de investiții în cercetarea și inovarea de vârf), cu scopul de a proteja mediul natural al Europei.

Primele inițiative de combatere a schimbărilor climatice prevăzute de Pactul verde includ:

Până în iulie 2021, Comisia va revizui și, după caz, va propune revizuirea tuturor instrumentelor de politică relevante pentru a realiza reduceri suplimentare ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

La nivel internațional, UE va continua să conducă negocierile internaționale pentru a crește nivelul de ambiție al marilor poluatori înainte de Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice care va avea loc la Glasgow (COP26).

Comisia dorește, de asemenea, să își reducă impactul asupra mediului în calitate de instituție și de angajator. În 2021, Comisia va prezenta un plan de acțiune cuprinzător pentru a reflecta obiectivele Pactului verde la toate nivelurile, scopul fiind neutralitatea climatică până în 2030. A fost realizat un studiu de fezabilitate și de orientare privind mijloacele prin care UE poate să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2030, pe acesta urmând să se bazeze planul de acțiune.

Principalele acte legislative și politici ale UE

Cooperarea internațională

UE colaborează activ cu alte țări și regiuni pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

Ea promovează acțiuni ambițioase în domeniul climei în cadrul forurilor multilaterale și al cooperării bilaterale cu țări din afara Uniunii.

UE este, de asemenea, un furnizor principal de finanțare internațională în domeniul climei pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de combatere a schimbărilor climatice.

Alinierea acțiunilor în toate domeniile

Combaterea schimbărilor climatice și realizarea tranziției către o societate neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei va necesita investiții semnificative, acțiuni de cercetare și inovare, noi modalități de producție și consum, precum și schimbări ale modului în care lucrăm, utilizăm transporturile și trăim împreună.

UE abordează acest aspect prin alinierea acțiunilor în domenii-cheie, de exemplu:

Pe aceeași temă: