Politici climatice

Politicile UE în domeniul climei și Pactul verde european

UE combate schimbările climatice prin politici interne ambițioase și printr-o cooperare strânsă cu partenerii internaționali.

Este deja pe drumul cel bun către îndeplinirea obiectivului pentru 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a elaborat acte legislative și măsuri-cheie pentru realizarea obiectivelor în materie de climă și energie pentru 2030.

Europa își propune ca până în 2050 să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic.

Pactul verde european

Acțiunile în domeniul climei reprezintă partea centrală a Pactului verde european, un pachet de măsuri ambițios (de la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră la realizarea de investiții în cercetarea și inovarea de vârf), cu scopul de a proteja mediul natural al Europei.

Primele inițiative de combatere a schimbărilor climatice prevăzute de Pactul verde includ:

  • Legea europeană a climei care înscrie în dreptul UE obiectivul pentru 2050 privind neutralitatea climatică
  • Pactul climatic european care își propune să implice cetățenii și întreaga societate în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice

Pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului și a unei analize a planurilor energetice și climatice naționale și având în vedere contribuțiile părților interesate transmise în cadrul consultării publice, Comisia va propune o nouă inițiativă ambițioasă privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.

Până în iunie 2021, Comisia va revizui și, după caz, va propune revizuirea tuturor instrumentelor de politică relevante pentru a realiza reduceri suplimentare ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

La începutul lui 2021, Comisia va adopta o nouă strategie a UE mai ambițioasă de adaptare la schimbările climatice, în vederea consolidării eforturilor privind imunizarea la schimbările climatice, consolidarea rezilienței, prevenirea și pregătirea, garantarea faptului că întreprinderile, orașele și cetățenii sunt în măsură să integreze schimbările climatice în practicile lor de gestionare a riscurilor. O consultare publică va contribui la elaborarea noii strategii.

La nivel internațional, UE va continua să conducă negocierile internaționale pentru a crește nivelul de ambiție al marilor poluatori înainte de Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice care va avea loc la Glasgow (COP26).

Principalele acte legislative și politici ale UE

Cooperarea internațională

UE colaborează activ cu alte țări și regiuni pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

Ea promovează acțiuni ambițioase în domeniul climei în cadrul forurilor multilaterale și al cooperării bilaterale cu țări din afara Uniunii.

UE este, de asemenea, un furnizor principal de finanțare internațională în domeniul climei pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de combatere a schimbărilor climatice.

Alinierea acțiunilor în toate domeniile

Combaterea schimbărilor climatice și realizarea tranziției către o societate neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei va necesita investiții semnificative, acțiuni de cercetare și inovare, noi modalități de producție și consum, precum și schimbări ale modului în care lucrăm, utilizăm transporturile și trăim împreună.

UE abordează acest aspect prin alinierea acțiunilor în domenii-cheie, de exemplu: