Klima

EU's klimaindsats og den europæiske grønne pagt

EU bekæmper klimaforandringerne med ambitiøse politikker i Europa og i tæt samarbejde med sine internationale partnere.

EU er allerede på vej til at nå sit mål for reduktion af drivhusgasemissioner for 2020 og har fremlagt en plan for senest i 2030 at nedbringe udledningerne med 55 % i forhold til 1990-niveauet.

Europa sigter mod at blive verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050.

Den europæiske grønne pagt

Klimaindsatsen er en central del af den europæiske grønne pagt – en ambitiøs pakke med tiltag, der spænder lige fra en kraftig nedskæring af drivhusgasemissionerne til investeringer i banebrydende forskning i og innovative metoder til bevaring af Europas naturlige miljø.

De første klimainitiativer som led i den grønne pagt omfatter:

Senest i juni 2021 vil Kommissionen også gennemgå og om nødvendigt foreslå en revision af alle relevante politiske instrumenter for at opnå yderligere reduktioner af drivhusgasemissionerne.

I begyndelsen af 2021 vil Kommissionen vedtage en ny og mere ambitiøs EU-strategi for tilpasning til klimaforandringerne for at styrke indsatsen for klimasikring, opbygning af modstandsdygtighed, forebyggelse og beredskab og sikre, at virksomhederne, kommunerne og borgerne kan integrere klimaændringerne i deres risikostyring. En offentlig høring vil danne grundlag for udformningen af den nye strategi.

EU vil desuden fortsat føre internationale forhandlinger for at øge ambitionerne for de største CO2-udledere forud for FN's klimakonference i Glasgow i (COP26).

Kommissionen er også interesseret i at mindske sin egen miljøpåvirkning som institution og som arbejdsgiver. Den fremlægger derfor en samlet handlingsplan i 2020, der skal afspejle den grønne pagts målsætninger på alle lokaliteter og vise, hvordan Kommissionen selv bliver klimaneutral senest i 2030. Som udgangspunkt for denne handlingsplan er der blevet gennemført en forhåndsvurdering og forundersøgelse af, hvordan Kommissionen kan blive klimaneutral.

EU's vigtigste lovgivning og politikker

Internationalt samarbejde

EU arbejder aktivt sammen med andre lande og regioner om at nå målene i Parisaftalen.

EU er fortaler for en ambitiøs klimaindsats i multilaterale forummer og i sit bilaterale samarbejde med lande uden for EU.

Derudover er EU en førende leverandør af international klimafinansiering til støtte for udviklingslandene i deres indsats for at bekæmpe klimaforandringer.

Tilpasning af indsatsen på alle områder

Bekæmpelse af klimaforandringer og omstilling til et klimaneutralt samfund vil kræve betydelige investeringer, omfattende forskning og innovation, nye produktions- og forbrugsmønstre og ændringer i den måde, vi arbejder, bruger transport og lever sammen på.

EU er i færd med at gøre noget ved dette ved at tilpasse sin indsats på en række nøgleområder, f.eks.:

Se også: