Podnebna politika

Evropski podnebni pakt

Evropski podnebni pakt želi državljane in skupnosti pritegniti k ukrepanju za naše podnebje in okolje.

Prehod na podnebno nevtralno družbo je izziv in obenem tudi priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse. Gre za ljudi in njihova vsakdanja življenja: kako proizvajamo, trošimo, se gibljemo, grejemo ali hladimo naše stavbe, delamo in živimo skupaj.

Poleg vladnih politik in predpisov imajo pomembno vlogo tudi državljani, skupnosti in organizacije iz vseh sektorjev naše družbe in gospodarstva.

Zato bo Komisija v okviru evropskega zelenega dogovora sprejela evropski podnebni pakt, s katerim bo vsem dala besedo in jim omogočila udejstvovanje pri oblikovanju novih podnebnih ukrepov, izmenjavi informacij, izvajanju lokalnih dejavnosti in predstavitvi rešitev, ki se lahko uporabijo tudi drugje.

Evropski podnebni pakt je namenjen obveščanju in spodbujanju medsebojnega sodelovanja ljudi in organizacij, med katerimi so nacionalni, regionalni in lokalni organi, podjetja, sindikati, organizacije civilne družbe, izobraževalne organizacije, skupine potrošnikov, raziskovalne in inovacijske organizacije skupine potrošnikov in posamezniki.

Ne začenjamo iz nič. Evropski podnebni pakt bo temeljil na že obstoječih dejavnostih in jih krepil ter omogočal in podpiral nove dejavnosti in priložnosti za učenje, izmenjavo, soustvarjanje in sodelovanje.

Evropski podnebni pakt se bo začel izvajati v zadnjem četrtletju leta 2020. Spremljajte to stran, naše novice, dogodke in družbena omrežja (Twitter, Facebook in Instagram) za novosti o priložnostih za sodelovanje v paktu.

Dejavnosti

Evropski podnebni pakt bo s številnimi dejavnostmi spodbujal široko družbeno sodelovanje na področju podnebja in okolja.

Tematizacija podnebnih sprememb

Z organizacijo komunikacijskih dejavnosti in dogodkov ter uporabo različnih kanalov in orodij bo pakt ozaveščal in seznanjal o podnebnih spremembah na podlagi zanesljivih znanstvenih dokazov ter ljudi in organizacije navdihoval k udejstvovanju in spodbujanju trajnostnega ravnanja.

Spodbujanje ukrepov

Pakt bo ljudi in organizacije spodbudil k izvajanju konkretnih ukrepov, namenjenih zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in/ali prilagoditvi neizogibnim posledicam podnebnih sprememb.

Komisija bo spodbujala zaveze (javne zaveze) in podpirala ustrezne pobude z znanjem/krepitvijo zmogljivosti, s čimer bo povečala njihov učinek, dala pa bo tudi navdih za nadaljnje ukrepe v Evropi in po svetu.

Na izbranih področjih bo lahko nudila usmerjeno podporo. Na začetku bodo ta področja zajemala:

  • stavbe: spodbujanje svetovalnih storitev, olajšanje pametnega financiranja in pomoč lokalnim organom za energijsko učinkovitost stavb
  • mobilnost: podpiranje mest z znanjem, ozaveščanje in morebitno ciljno usmerjena finančna podpora za načrte trajnostne mobilnosti v mestih ter
  • sajenje dreves, obnova narave in oblikovanje mestnih zelenih območij

Skupno delovanje

Pakt bo omogočil komunikacijo, učenje in mreženje na spletu in drugje. Pripomogel bo k povezovanju ljudi in organizacij, kar bo omogočilo izmenjavo idej in izkušenj ter sodelovanje.

Organizirala bi se lahko neposredna posvetovanja z državljani, in sicer v obliki dialogov z državljani, državljanskih skupščin ali kako drugače. Te platforme se bodo po potrebi povezale z obstoječimi pobudami, kot so Konvencija županov za podnebje in energijo ali dialogi „CITIZENV“ z mladimi iz vse Evrope.

Odprto javno posvetovanje

Na spletnem javnem posvetovanju o podnebnem paktu smo prejeli več kot 3500 odzivov. Vsi prispevki bodo vključeni v končno oblikovanje pakta.

Dogodki

Javni razpis

Evropska komisija je objavila javni razpis za vodenje sekretariata podnebnega pakta.

Kontaktni podatki

Vprašanja o podnebnem paktu naslovite na CLIMA-EUROPEAN-CLIMATE-PACT@ec.europa.eu.

Več informacij

Številni programi EU podpirajo konkretne projekte na področju podnebja in okolja

Primeri: Ustvarjalna Evropa, Erasmus+ in evropska solidarnostna enota: