Skip to main content
Climate Action
SamrådAvslutade

Normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon

Översikt

Status
Avslutade
Startdatum
Tidsfrist

Målgrupp

Please find information in Target group(s) section.

Varför ett samråd?

Titel

Normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon

Beskrivning

Det här samrådet ger allmänheten möjlighet att lämna in synpunkter på hur EU ska kunna minska koldioxidutsläppen från tunga fordon.

Samrådsperiod

20 november 2017–29 januari 2018

Ämne

Koldioxidutsläpp från tunga fordon

Politikområden

Klimatpolitik, energi, transport, rörlighet och miljö

Avdelning

Generaldirektoratet för klimatpolitik

Målgrupper

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill gärna få in bidrag från industriaktörer med erfarenhet av tunga fordon (t.ex. tillverkare, leverantörer av komponenter, förare och logistikoperatörer) och miljöorganisationer.

Syftet med samrådet

Med det här samrådet vill kommissionen få in synpunkter från allmänheten inför eventuella framtida lagförslag om koldioxidutsläpp från tunga fordon. Resultatet av samrådet kommer att sammanställas och publiceras.

Så här lämnar du ditt bidrag

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer som vill delta att ge kommissionen och allmänheten information om vem och vad de företräder genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om en organisation inte lämnar den informationen, behandlar kommissionen organisationens bidrag som ett enskilt bidrag (se normer för samråd, KOM(2002) 704, och meddelandet om uppföljning av det europeiska öppenhetsinitiativet, KOM(2007) 127). Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu.

Bidragen kommer att läggas ut på nätet. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

Vi vill helst att du svarar via enkäten på nätet för att så många som möjligt ska kunna ta del av dina synpunkter. I webbenkäten kan du också ladda upp dokument, t.ex. en ståndpunkt, som publiceras tillsammans med svaret.

Gå till frågeformuläret

Enkäten finns i EU Survey.

Innan du svarar bör du läsa de ovannämnda särskilda reglerna för skydd av personuppgifter.

Bakgrundsmaterial och andra relevanta samråd
Kontakt

CLIMA-CONSULTATION-HDV@ec.europa.eu

Rättsligt meddelandeSärskilda regler för skydd av personuppgifter

Delta i samrådet

Tidsfristen för samrådet har gått ut. Tack för din medverkan.