Skip to main content
Climate Action

Międzynarodowe działania w dziedzinie zmian klimatu

Międzynarodowe działania w dziedzinie zmian klimatu

Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga działania wszystkich krajów na całym świecie.

124948203.jpg

UE dąży do promowania szeroko zakrojonych działań w skali światowej w ramach