Skip to main content
Climate Action

Chiny

Polityka

UE i Chiny od dawna współpracują ze sobą w dziedzinie zmiany klimatu i uzgodniły wzmożenie wspólnych wysiłków.

eu_china.jpg

Od 2005 r.partnerstwo UE–Chiny w sprawie zmian klimatu stanowi ramy współpracy i dialogu politycznego wysokiego szczebla.

Zostało ono potwierdzone we wspólnym oświadczeniu z 2010 r., wspólnym oświadczeniu z 2015 r., a następnie w oświadczeniu przywódców z 2018 r.

Obszary współpracy

Podczas szczytu UE–Chiny, który odbył się w lipcu 2018 r., obie strony potwierdziły swoje zobowiązanie na rzecz dalszej realizacji celów porozumienia paryskiego i zintensyfikowania współpracy w zakresie zmiany klimatu i czystej energii.

UE i Chiny postanowiły zacieśnić współpracę dwustronną, m.in. w zakresie:

 • długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnego
 • handlu uprawnieniami do emisji – np. w ramach protokołu ustaleń
 • efektywności energetycznej
 • czystej energii
 • niskoemisyjnego transportu
 • niskoemisyjnych miast
 • technologii związanych z klimatem
 • inwestycji w projekty związane w klimatem i projekty na rzecz czystej energii
 • współpracy z innymi krajami rozwijającymi się.

Przykłady wspólnych projektów

 • Wspieranie opracowania i wdrożenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Chinach z uwzględnieniem chińskich planów utworzenia ogólnokrajowego systemu handlu emisjami, np. poprzez dialog polityczny i projekty współpracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej międzynarodowym rynkom uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
 • Współpraca i dialogi techniczne między unijnymi i chińskimi ekspertami ds. modelowania scenariuszy, mające na celu transformację w kierunku długoterminowego obniżenia emisji gazów cieplarnianych i inne ramy polityki klimatycznej
Dokumentacja

Najważniejsze dokumenty