Klimatska politika

Strategija za dugoročno smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u

17/07/2018 - 09/10/2018
Naslov

Strategija za dugoročno smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u

Opis

Strategija odražava dugoročnu viziju modernog europskoga gospodarstva za sve Europljane te prilike i izazove koje dugoročna dekarbonizacija podrazumijeva.

Početni datum

17. 7. 2018.

Rok za prijavu

9. 10. 2018.

Teme

Klima, energetika, promjena na razini cjelokupnoga gospodarstva u niskougljično društvo

Područja politike

Klima, energetika

Službe
  • Glavna uprava za energetiku
  • Glavna uprava za klimatsku politiku
Ciljne skupine

Sve zainteresirane strane, uključujući građane, poduzeća, trgovinska, poslovna i strukovna udruženja, nevladine organizacije, pružatelje konzultantskih usluga, istraživačku i akademsku zajednicu, organizacije koje predstavljaju regionalna, lokalna i općinska tijela, ostale javne ili miješane podnacionalne subjekte, nacionalna i međunarodna javna tijela.

Cilj savjetovanja

Savjetovanjem se nastoji:

  • prikupiti stajališta i mišljenja o tehnološkim i socioekonomskim putovima koje bi trebalo istražiti za dugoročnu strategiju smanjenja emisija stakleničkih plinova u EU-u
  • skupiti činjenične informacije, podatke i spoznaje o elementima koji nisu obuhvaćeni postupcima izvješćivanja, uključujući pokretače i prepreke, izazove i prilike koji su važni za dugoročnu strategiju.

Savjetovanje s dionicima obuhvaća vrstu traženih promjena, njihovu ambicioznost, ključna djelovanja za ostvarenje tih promjena, uključujući interakcije s drugim tekućim promjenama, društvene i gospodarske izazove i prilike, ulogu potrošača, potrebu za ulaganjima i inovacijama. U okviru savjetovanja razmatrat će se i tehnička pitanja o potencijalu nekih od mogućnosti za ublažavanje.

Kako sudjelovati

Ovaj je upitnik dostupan na svim službenim jezicima EU-a (osim irskog) i odgovori se mogu podnijeti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Za odgovaranje na upitnik trebat će vam oko 25 minuta.

Kako bi postupak savjetovanja bio pošten i transparentan, u obzir će se uzeti samo odgovori zaprimljeni putem internetskog upitnika, koji će zatim biti uvršteni u sažeto izvješće.

Upitnik se sastoji od tri odjeljka:

  • U prvom odjeljku nalaze se pitanja kojima se prikupljaju podaci o vama.
  • U drugom odjeljku nalaze se općenita pitanja o okviru politike u području okoliša.

Sudjelovati možete i ako ne odgovorite na sva pitanja. U upitniku se pruža i mogućnost učitavanja dokumenata koji sadržavaju pisane izjave. Vaše nam je mišljenje bitno. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da biste sudjelovali u ovom savjetovanju.

Prikaz upitnika
Dodatne informacije

U okviru Europske inicijative za transparentnost Komisija poziva organizacije (uključujući nevladine organizacije, trgovinska udruženja, poduzeća itd.) koje žele sudjelovati u javnim savjetovanjima da upisom u registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova kodeksa ponašanja Komisiju i širu javnost obavijeste o tome koga i što predstavljaju te o svojim ciljevima, financiranju i strukturama.

Ako je vaša organizacija upisana u registar, u upitniku navedite njezin registarski identifikacijski broj. U tom će se slučaju vaši odgovori smatrati stajalištem vaše organizacije.

Ako vaša organizacija nije upisana u registar, to možete učiniti sada. Zatim se vratite na ovu stranicu i podnesite odgovore kao registrirana organizacija.

Tijekom analize odgovora prikupljenih u okviru savjetovanja odgovori ispitanika koji se nisu upisali u registar smatrat će se odgovorima pojedinaca (osim ako su ispitanici priznati kao reprezentativni dionici u skladu s odredbama Ugovora koje se odnose na europski socijalni dijalog, članci 154. i 155. UFEU-a).

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka

Podaci za kontakt

Glavna uprava za klimatsku politiku – Odjel C1

E-pošta: CLIMA-ENER-LONG-TERM-STRATEGY@ec.europa.eu

Poštanska adresa:

Europska komisija
Glavna uprava za klimatsku politiku
Odjel C1
B-1049 Bruxelles
Belgija
Prikaz odgovora
Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci