Klima

Offentlig høring om evalueringen af ozonforordningen

01/06/2018 - 24/08/2018
Titel

Evaluering af ozonforordningen

Politikområde(r)

Klimaindsats

Målgruppe(r)

Alle borgere og organisationer er velkomne til at besvare denne høring.

Den gennemføres som supplement til en målrettet høring, der har indsamlet holdninger og data fra virksomheder og myndigheder.

Kommissionen vil især gerne høre fra:

 • aktører i industrien, der beskæftiger sig med alternativer til ozonnedbrydende stoffer
 • erhvervsorganisationer
 • forskere/uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med alternativer til ozonnedbrydende stoffer
 • lokale, regionale eller nationale myndigheder
 • eksperter i EU-ret og international ret
 • borgere/forbrugere
 • NGO'er
Høringsperiode

Fra den 1. juni 2018 til den 24. august 2018

Formålet med høringen

Formålet med høringen er, at:

 • sikre, at alle berørte og interesserede parter har mulighed for at blive hørt
 • give interesserede parter mulighed for at give feedback om gennemførelsen af ozonforordningen
 • indsamle oplysninger og synspunkter, der kan hjælpe Kommissionen med at forstå, hvorfor og hvordan de forskellige foranstaltninger i forordningen har eller ikke har givet de forventede resultater
 • indsamle information om erfaringerne blandt de interessenter, der handler i overensstemmelse med forordningen, især med hensyn til omkostninger, og om fordele ved overholdelsen af forordningen
 • supplere de indsamlede data med oplysninger om alternativer, som anvendes i industrien til undtagne anvendelsesformål (f.eks. anvendelse som proceshjælpestof, kritisk anvendelse og laboratoriebrug).
Sådan indsender du dit bidrag

Af hensyn til åbenheden bedes organisationer, der ønsker at fremsætte bemærkninger i forbindelse med offentlige høringer, give Kommissionen og offentligheden oplysninger om, hvem og hvilke interesser de repræsenterer, ved at lade sig registrere i åbenhedsregistret og tilslutte sig dets adfærdskodeks. Hvis en organisation ikke ønsker at give disse oplysninger, er det Kommissionens erklærede politik at offentliggøre besvarelsen som en del af de individuelle bidrag. (Standarder for høringer findes i KOM(2002) 704, og meddelelse om opfølgningen af det europæiske åbenhedsinitiativ (ETI) findes i KOM(2007) 127 af 21. marts 2007). Hvis din organisation ikke allerede er registreret, kan du registrere den nu.

Der vil kun blive taget hensyn til besvarelser, der er modtaget gennem vores onlinespørgeskema, og kun disse besvarelser vil indgå i den opsummerende rapport. Onlinespørgeskemaet giver også deltagerne mulighed for at uploade et dokument, f.eks. et holdningsdokument. Dette dokument vil blive offentliggjort sammen med besvarelsen.

Besvarelserne vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt, at du læser databeskyttelseserklæringen, der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og din besvarelse vil blive behandlet.

Se spørgeskemaet
Referencedokumenter og andre relevante høringer
Kontaktoplysninger

Generaldirektoratet for Klima – Kontor A2 - Klimafinansiering, mainstreaming, Montrealprotokollen

E-mail: clima-ods@ec.europa.eu

Postadresse:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Klima
Kontor A2 – Klimafinansiering, mainstreaming, Montrealprotokollen
1049 Bruxelles
Belgien
Se besvarelserne
Resultaterne af høringen og næste skridt