Klimaat

Methodologische keuzes voor de vaststelling van de lijst van bedrijfstakken en deeltakken met een significant CO2-weglekrisico in de periode 2021-2030

20/11/2017 - 12/02/2018
Titel

Methodologische keuzes voor de vaststelling van de lijst van bedrijfstakken en deeltakken met een significant CO2-weglekrisico in de periode 2021-2030

Beleidsterrein(en)

Klimaatactie

Doelgroep(en)

Alle particulieren, organisaties en openbare instanties worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging.

Raadplegingsperiode

Van 20 november 2017 tot en met 12 februari 2018

Doel van de raadpleging

De Europese Commissie houdt deze raadpleging om te peilen naar de mening van belanghebbenden en burgers over de methodologische keuzes die moeten worden gemaakt voor de uitvoering van de bepalingen in de EU-ETS-richtlijn betreffende de beoordeling, op grond van vastgestelde criteria, van bedrijfstakken, om een koolstoflekkagelijst op te stellen.

Hoe kunt u uw bijdrage indienen?

Met het oog op transparantie vraagt de Commissie organisaties die in het kader van de openbare raadplegingen opmerkingen willen formuleren, aan de Commissie en het grote publiek informatie te verstrekken over wie en wat ze vertegenwoordigen door zich te registreren in het transparantieregister en de gedragscode van dit register te onderschrijven. Bijdragen van organisaties die deze informatie niet hebben verstrekt, publiceert de Commissie als individuele reacties. (Zie de normen voor raadplegingen, COM (2002) 704, en de mededeling over de follow-up van het ETI, COM (2007) 127 van 21.3.2007). Staat uw organisatie nog niet in het register, dan kunt u zich nu inschrijven.

De ontvangen bijdragen worden online gepubliceerd. Lees de specifieke privacyverklaring voor deze raadpleging als u wilt weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw bijdrage.

Naar de vragenlijst
Referentiedocumenten en andere, relevante raadplegingen
Contact

Directoraat-generaal Klimaat - Eenheid B2

E-mail: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Postadres:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Klimaat
Eenheid B2
B-1049 Brussel
België
Bekijk de bijdragen
Resultaten van de raadpleging en vervolgstappen