Opatření v oblasti klimatu

Volba metodiky pro sestavení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž hrozí značné riziko úniku uhlíku, v období 2021–2030

20/11/2017 - 12/02/2018
Název

Volba metodiky pro sestavení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž hrozí značné riziko úniku uhlíku, v období 2021–2030

Oblasti politiky

Opatření v oblasti klimatu

Cílové skupiny

V této konzultaci uvítáme příspěvky od občanů, organizací a veřejnoprávních orgánů.

Trvání konzultace

Od 20. listopadu 2017 do 12. února 2018

Cíl konzultace

Evropská komise zahajuje tuto konzultaci s cílem shromáždit názory zúčastněných stran a občanů na metodiku, kterou je nutné zvolit, aby bylo možné provést ustanovení uvedená již ve směrnici o EU ETS, pokud jde o posouzení odvětví podle daných kritérií, na jehož základě bude sestaven seznam odvětví, u nichž hrozí riziko úniku uhlíku.

Jak zaslat příspěvek

V zájmu transparentnosti žádá Komise organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby jí a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky od jednotlivců. (Konzultační standardy viz KOM(2002) 704 a sdělení o opatřeních vyvozených z Evropské iniciativy pro transparentnost viz KOM(2007) 127 ze dne 21. března 2007.) Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0127

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Zobrazit dotazník
Referenční dokumenty a další související konzultace
Kontaktní údaje

Generální ředitelství pro oblast klimatu – oddělení B2

E-mail: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie
Generální ředitelství pro oblast klimatu
Oddělení B2
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Zobrazit příspěvky
Výsledky konzultace a další kroky