Działania w dziedzinie klimatu

Normy emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych

20/11/2017 - 29/01/2018
Tytuł

Normy emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych

Opis

Konsultacje umożliwiają obywatelom wyrażenie opinii na temat ewentualnego wprowadzenia środków unijnych w celu aktywnego ograniczenia emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych.

Data rozpoczęcia

20.11.2017 r.

Data zakończenia

29.01.2018 r.

Tematy

Emisje CO2 pochodzące z pojazdów ciężarowych

Obszary polityki

Działania w dziedzinie klimatu, energia, transport, mobilność, środowisko

Departamenty

DG CLIMA

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzielili przedstawiciele sektora pojazdów ciężkich, tacy jak producenci, dostawcy komponentów, przewoźnicy, operatorzy logistyczni oraz organizacje zajmujące się ochroną środowiska.

Cel konsultacji

Konsultacje mają na celu zgromadzenie opinii zainteresowanych stron. Opinie te mają pomóc Komisji w przygotowaniach do ewentualnych przyszłych działań legislacyjnych w obszarze emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w wersji skonsolidowanej.

Jak udzielić odpowiedzi

W trosce o zapewnienie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji, które pragną wziąć udział w konsultacjach, o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Dzięki temu Komisja i ogół społeczeństwa będą miały dostęp do informacji na temat tego, kogo i jakie interesy organizacje te reprezentują. Odpowiedzi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaliczone – zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką – do kategorii odpowiedzi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704 oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, COM (2007) 127 z 21.3.2007). Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo zarejestrować ją teraz.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Proszę zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji. Oświadczenie zawiera informacje na temat sposobów przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

W trosce o przejrzystość i łatwość dostępu Komisja Europejska zachęca zainteresowane podmioty do korzystania przy wyrażaniu swoich opinii z kwestionariusza online. Kwestionariusz online będzie przewidywać możliwość załączenia przez respondentów dodatkowego dokumentu, na przykład przedstawiającego ich stanowisko. Dokument ten zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny na stronie EU Survey.

Przed udzieleniem odpowiedzi należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności.

Dokumenty referencyjne
 
Pliki referencyjne
Informacje dodatkowe
 
Powiązane strony internetowe
Kontakt

CLIMA-CONSULTATION-HDV@ec.europa.eu