Azzjoni Klimatika

L-istandards tal-emissjonijiet tas-CO2 ta’ Vetturi Heavy-Duty (HDVs)

20/11/2017 - 29/01/2018
Titlu

L-istandards tal-emissjonijiet tas-CO2 ta’ Vetturi Heavy-Duty (HDVs)

Deskrizzjoni

Din il-konsultazzjoni tipprovdi opportunità liċ-ċittadini biex jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar miżuri possibbli tal-UE biex irażżnu b’mod attiv l-emissjonijiet tas-C02 minn vetturi heavy-duty.

Data tal-ftuħ

20/11/2017

Data tal-għeluq

29/01/2018

Suġġetti

Emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty

Oqsma ta' politika

Azzjoni Klimatika, Enerġija, Trasport, Mobilità, Ambjent

Dipartimenti

DĠ CLIMA

Grupp(i) fil-mira

Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. Il-kontribuzzjonijiet huma partikolarment imfittxija minn partijiet ikkonċernati industrijali speċifiċi fis-settur tal-vetturi heavy-duty, bħall-manifatturi, il-fornituri tal-komponenti u l-operaturi tal-vetturi/loġistiċi, u l-organizzazzjonijiet ambjentali.

Objettiv tal-konsultazzjoni

Il-Kummissjoni qed twettaq din il-konsultazzjoni biex tkun infurmata b’mod adegwat mill-opinjoni pubblika bħala tħejjija għal azzjoni leġiżlattiva futura possibbli fil-qasam tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-HDVs u se tippubblika r-riżultati tagħha f’għamla kkonsolidata.

Kif tibgħat it-tweġiba tiegħek

Fl-interess tat-trasparenza, il-Kummissjoni qed titlob lill-organizzazzjonijiet li jixtiequ jibagħtu l-kummenti fil-kuntest ta' konsultazzjonijiet pubbliċi biex jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-pubbliku ġenerali b'informazzjoni dwar x'jirrappreżentaw u lil min billi jirreġistraw fir-Reġistru ta' Trasparenza u jissieħbu mal-Kodiċi tal-Kondotta. Jekk organizzazzjoni tiddeċiedi li ma tipprovdix din l-informazzjoni, hija l-politika ddikjarata tal-Kummissjoni li din il-kontribuzzjoni titniżżel bħala parti mill-kontribuzzjonijiet individwali. (L-istandards ta' Konsultazzjoni, ara COM(2002) 704, u l-Komunikazzjoni dwar is-Segwitu tal-ETI, ara COM(2007) 127 tal-21/03/2007). Jekk l-organizzazzjoni tiegħek mhijiex irreġistrata, għandek l-opportunità li Tirreġistra issa.

Il-kontribuzzjonijiet li jaslu se jiġu ppubblikati fuq l-Internet. Huwa importanti li taqra l-istqarrija ta' privatezza speċifika mehmuża ma’ din il-konsultazzjoni għal informazzjoni dwar kif id-data personali u l-kontribuzzjonijiet tiegħek se jiġu ttrattati.

Għat-trasparenza u l-ħeffa tal-aċċess il-Kummissjoni tinkuraġġixxi lill-partijiet ikkonċernati li jużaw il-kwestjonarju onlajn biex jesprimu l-opinjonijiet. Dawk li jwieġbu l-kwestjonarju online se jkunu jistgħu japplowdjaw dokument, bħal dokument ta’ pożizzjoni. Dan id-dokument se jiġi ppubblikat flimkien mat-tweġiba.

Ara l-kwestjonarju

Il-kwestjonarju hu disponibbli permezz ta’ EU Survey.

Qabel ma twieġeb, jekk jogħġbok kun ċert li taqra l-istqarrija ta’ privatezza speċifika msemmija hawn fuq.

Pubblikazzjonijiet ta’ referenza
 
Fajls ta’ referenza
Informazzjoni addizzjonali
 
Links relatati
Kuntatt

CLIMA-CONSULTATION-HDV@ec.europa.eu