Klimato politika

Sunkiųjų transporto priemonių (STP) išmetamo CO2 kiekio normos

20/11/2017 - 29/01/2018
Pavadinimas

Sunkiųjų transporto priemonių (STP) išmetamo CO2 kiekio normos

Aprašymas

Šios konsultacijos suteikia piliečiams galimybę pareikšti nuomonę apie galimas ES priemones, kuriomis būtų aktyviai mažinamas sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis.

Pradžios data

2017-11-20

Pabaigos data

2018-01-29

Temos

Sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis

Politikos sritys

Klimato politika, energetika, transportas, judumas, aplinka

Padaliniai

Klimato politikos GD

Tikslinė (-ės) grupė (-ės)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Ypač tikimasi, kad atsiliepimų pateiks sunkiųjų transporto priemonių sektoriaus suinteresuotieji subjektai, pvz., gamintojai, sudedamųjų dalių tiekėjai, transporto priemonių naudotojai ir (arba) logistikos paslaugų teikėjai, bei aplinkos organizacijos.

Konsultacijų tikslas

Komisija vykdo šias konsultacijas rengdamasi galimiems būsimiems teisėkūros veiksmams sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio srityje ir siekdama būti deramai informuota apie visuomenės nuomonę. Konsultacijų rezultatai bus paskelbti suvestine forma.

Kaip teikti atsakymus

Skaidrumo sumetimais Komisija ragina organizacijas, kurios nori pateikti pastabų per viešas konsultacijas, jai ir plačiajai visuomenei pateikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Jeigu organizacija nusprendžia neteikti šios informacijos, Komisija pagal nustatytą tvarką šiuos atsakymus priskiria prie asmeninių nuomonių. (Konsultacijų standartai, žr. COM (2002) 704, ir 2007 m. kovo 21 d. Komunikatas dėl tolesnių veiksmų dėl Europos skaidrumo iniciatyvos, žr. COM(2007) 127.) Jeigu jūsų organizacija neužregistruota, galite ją užregistruoti dabar.

Gautos nuomonės bus skelbiamos internete. Svarbu perskaityti prie šių konsultacijų dokumento pridėtą specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir naudojamos nuomonės.

Siekdama skaidrumo ir prieinamumo Europos Komisija ragina suinteresuotuosius subjektus savo nuomonę išreikšti pildant internetinį klausimyną Užpildęs internetinį klausimyną respondentas gali įkelti dokumentą, pavyzdžiui, pozicijos dokumentą. Tas dokumentas bus skelbiamas kartu su atsakymais.

Klausimynas

Klausimynas pateikiamas svetainėje „EU Survey“.

Prieš atsakydami, perskaitykite specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą.

Informaciniai leidiniai
 
Informacijos rinkmenos
Papildoma informacija
 
Susijusios nuorodos
Kontaktiniai duomenys

CLIMA-CONSULTATION-HDV@ec.europa.eu