Klimatska politika

Standardi emisija CO2 iz teških vozila

20/11/2017 - 29/01/2018
Naslov

Standardi emisija CO2 iz teških vozila

Opis

Ovim se savjetovanjem građanima pruža mogućnost za izražavanje mišljenja o mogućim mjerama EU-a za aktivno ograničavanje emisija CO2 iz teških vozila.

Početni datum

20.11.2017.

Zaključni datum

29.1.2018.

Teme

Emisije CO2 iz teških vozila

Područja politike

Klimatske mjere, energetika, promet, mobilnost, okoliš

Službe

GU CLIMA

Ciljne skupine

Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Posebno se na sudjelovanje pozivaju dionici iz industrije teških vozila poput proizvođača, dobavljača komponenti, prijevoznika, pružatelja logističkih usluga i organizacija za zaštitu okoliša.

Cilj savjetovanja

Komisija provodi savjetovanje kako bi se na odgovarajući način informirala o javnom mišljenju u svrhu pripreme za moguće buduće zakonodavne mjere u području emisija CO2 iz teških vozila, a rezultate će objaviti u pročišćenom obliku.

Kako sudjelovati

U interesu transparentnosti Komisija od organizacija koje žele izraziti svoje mišljenje u okviru javnih savjetovanja traži da upisom u Registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova Kodeksa postupanja pruže Komisiji i široj javnosti informacije o tome koga i što zastupaju. Ako organizacija odluči da neće pružiti te informacije, Komisija će njezine odgovore u skladu sa svojom politikom smatrati odgovorima pojedinca. (Standardi za savjetovanja, vidjeti COM(2002) 704, i Komunikacija Komisije o nastavku Europske inicijative za transparentnost, vidjeti COM(2007) 127 od 21.3.2007.). Ako vaša organizacija još nije registrirana, možete je sada registrirati.

Primljeni odgovori objavit će se na internetu. Za sve informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka priloženu ovom javnom savjetovanju.

Radi transparentnosti i lakšeg pristupa Komisija potiče dionike da svoja stajališta izraze upotrebom internetskog upitnika. Ispitanici će u okviru internetskog upitnika moći učitati dokument, npr. dokument o stajalištu. Ti će se dokumenti objaviti zajedno s odgovorom.

Prikaz upitnika

Upitnik je dostupan u sustavu EU Survey.

Prije ispunjavanja upitnika svakako pročitajte navedenu posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Referentne publikacije
 
Referentne datoteke
Dodatne informacije
 
Druge poveznice
Kontakt

CLIMA-CONSULTATION-HDV@ec.europa.eu