Действия по климата

Стандарти за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства (ТПС)

20/11/2017 - 29/01/2018
Наименование

Стандарти за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства (ТПС)

Описание

Настоящата консултация дава възможност на гражданите да изразят своето мнение за евентуални мерки на ЕС за активно ограничаване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства.

Начална дата

20.11.2017 г.

Крайна дата

29.1.2018 г.

Теми

Емисии на CO2 от тежкотоварни превозни средства

Области на политиката

Действия по климата, енергетика, транспорт, мобилност, околна среда

Ведомства

CLIMA

Целеви групи

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Особено ни интересуват мненията на организации за опазване на околната среда и на заинтересовани лица от сектора на тежкотоварните превозни средства, като например производители, доставчици на компоненти, оператори на превозни средства и логистични оператори.

Цел на консултацията

Комисията провежда тази консултация, за да бъде адекватно осведомена за общественото мнение при подготовката на евентуални бъдещи законодателни действия в областта на емисиите на CO2 от ТПС. Резултатите от консултацията ще се публикуват в консолидиран вид.

Как да изпратите вашите отговори

В интерес на прозрачността Комисията приканва всички организации, които искат да участват в обществени консултации, да предоставят на широката общественост информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за поведение. Ако дадена организация реши да не предостави тази информация, официалната политика на Комисията е да поставя нейните отговори в списъка с отговори на частни лица. (Стандарти за консултации, вж. COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вж. COM(2007) 127 от 21.3.2007 г.) Ако вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега.

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. За информация относно обработката на вашите лични данни и отговори вижте специалната декларация за поверителност във връзка с консултацията.

От съображения за прозрачност и достъпност Комисията приканва заинтересованите страни да използват онлайн въпросника, за да изразят вижданията си. В онлайн въпросника респондентите ще имат възможност да качат документ, като например документ за изразяване на позиция. Този документ ще бъде публикуван заедно с отговора.

Към въпросника

Въпросникът е достъпен чрез EU Survey.

Преди да отговорите на въпросите, моля, уверете се, че сте прочели гореспоменатата специална декларация за поверителност.

Справочни публикации
 
Справочни файлове
Допълнителна информация
 
Връзки по темата
За контакти

CLIMA-CONSULTATION-HDV@ec.europa.eu