Klimatska politika

Javno savjetovanje o reviziji politike o praćenju emisija CO2 iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

08/09/2017 - 01/12/2017
Naslov

Javno savjetovanje o reviziji politike o praćenju emisija CO2 iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

Područja politike

Klimatska politika, promet

Planiranje programa

 

Ciljne skupine

Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Posebno se traži doprinos dionika koji su bili aktivno uključeni u rješavanje problema emisija iz pomorskog prometa u EU-u i globalno, kao što su:

  1. pomorska industrija općenito (vlasnici brodova kao i druge stranke koje uglavnom preuzimaju odgovornost za rad broda te njihova europska i svjetska udruženja)
  2. verifikatori sustava MRV za pomorski promet i priznate organizacije koje su ovlaštene provoditi verifikaciju u okviru globalnog sustava za prikupljanje podataka Međunarodne pomorske organizacije
  3. nacionalna akreditacijska tijela odgovorna za davanje akreditacije u okviru sustava MRV za pomorski promet (od velikog interesa)
  4. druga poduzeća / udruženja kao što su vlasnici tereta i logistička poduzeća, luke, proizvođači brodova, proizvođači pomorske opreme, pružatelji pomorskih usluga, dionici u području emisija iz pomorskog prometa, stručnjaci iz znanosti i tehnologije itd.
  5. skupine civilnog društva koje se bave učincima pomorskog prometa, na primjer akademska zajednica, skupine za strateško promišljanje, NVO-i u području okoliša itd.
  6. države članice EGP-a i treće zemlje uključene u provedbu sustava MRV EU-a i sustava za prikupljanje podataka Međunarodne pomorske organizacije
Trajanje savjetovanja

Od 8. rujna do 1. prosinca 2017.

Cilj savjetovanja

Uredba (EU) 757/2015 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji donesena je i stupila je na snagu 2015. Njome se uspostavlja sustav izvješćivanja o praćenim i verificiranim podacima o emisijama CO2 iz pomorskog prometa na razini EU-a (sustav MRV EU-a) koji se primjenjuje na djelatnosti obavljene nakon siječnja 2018.

Na međunarodnoj razini, Međunarodna pomorska organizacija dovršila je pravni okvir za svoj globalni sustav za prikupljanje podataka donošenjem smjernica o verifikaciji podataka i upravljanju bazama podataka u srpnju 2017.

Uzimajući u obzir te nedavne događaje, Komisija trenutačno preispituje situaciju kako bi se sustav MRV EU-a uskladio sa sustavom za prikupljanje podataka Međunarodne pomorske organizacije te će, po potrebi, 2018. u skladu s time iznijeti zakonodavni prijedlog o izmjeni sustava MRV EU-a.

Savjetovanjem s dionicima tako će se svim relevantnim strankama osigurati prilika da iznesu svoje mišljenje, a pridonijet će se i analizi učinkovitosti i potencijalnih učinaka takvog usklađivanja.

Kako poslati odgovore

Od organizacija, mreža, platformi ili samozaposlenih osoba koje se bave aktivnostima kojima je cilj utjecati na postupak donošenja odluka u EU-u očekuje se da se upišu u registar transparentnosti. Tijekom analize odgovora na savjetovanje, odgovori ispitanika koji su odlučili da se neće registrirati obradit će se kao zasebna kategorija „neregistrirane organizacije/poduzeća” osim ako su ti subjekti priznati kao reprezentativni dionici u skladu s odredbama Ugovora.

Ako vaša organizacija još nije registrirana, to možete učiniti sada. Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici Komisije o registru transparentnosti.

Primljeni odgovori objavit će se na internetu. Važno je pročitati posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka koja sadržava informacije o postupanju s vašim odgovorima i osobnim podacima.

Najtoplije preporučujemo da svoje mišljenje iznesete odgovarajući na internetski upitnik. Na kraju upitnika ispitanici mogu učitati dokument kojim podupiru iznesena mišljenja. Taj će se dokument objaviti zajedno s odgovorom.

Prikaz upitnika
Referentni dokumenti i ostala povezana savjetovanja
Podaci za kontakt

Nadležna služba: Glavna uprava za klimatsku politiku – Odjel B3

E-pošta: CLIMA-MRV-SHIPPING-HELPDESK@ec.europa.eu

Poštanska adresa:

Europska komisija
Glavna uprava za klimatsku politiku
Odjel B3 – Međunarodno tržište ugljika, zračni i pomorski promet
BU24 (Beaulieulaan/Avenue de Beaulieu 24)
B-1049 Bruxelles
Belgija
Prikaz zaprimljenih odgovora

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka savjetovanja.

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Izvješće o savjetovanju objavit će se ubrzo nakon završetka savjetovanja.